Danmarks Veteraners Mindedag.

Onsdag den 22. december kl. 15 blev paraden rettet af og formanden for Veteran Café Skive holdt en kort velkomst og tale i dagens anledning. Han opfordrede til, at dagen blev brugt til eftertanke og til at mindes de, der gør tjeneste i det fremmede i denne juletid og til de, der er kaldt til Ryes Brigade.

Faneborgen bestod af DV Thy-Mors-Salling, Politihjemmeværnskompagni Skive-Krabbesholm, De Danske Forsvarsbrødre Skive, Nørrejyske Feltartilleriforening og Veteran Café Skive.

Formanden lagde en buket mens fanerne hilste.

Efter denne blev sidste vers af "Altid frejdig" afsunget og paraden og veteraner blev budt på gløgg og æbleskiver i Caféen.

En flot dag - tak til alle for deltagelse,

God Jul og Godt Nytår.


JULE VETERANMARCH EN REALITET.

Den første Jule Veteranmarch i Skive er nu overstået. Vejret var desværre ikke med os, så mange af de, der havde forhånds tilmeldt sig, skuttede sig under dynen.

Men for de friske, der trodsede vejliget, fik man en god og afvekslende tur, hvad enten det var 7,5 - 15 eller 30 km ruten man havde valgt. Der var i målområdet mange roser til arrangørerne fra de inkarnerede marchgængere og alle opfordrede os til at gøre det til en årlig tilbagevendende march, gerne midt/sidst i oktober.

Vi vil nu evaluere arrangementet og der kom mange gode ideer til næste års march, ligesom ledelsen erkendte, at man nok skulle "vende" 15 og 30 km ruterne aht. de to indlagte rastepladser.

Vi nåede ikke helt i mål med vores ønske om mindst 30 deltagere, som var sat pga. den sene tilladelse og dermed annoncering af marchen, men det afskrækker os ikke fra at gennemføre den igen næste år.

Der skal her lyde en stor tak til alle der støttede op om marchen samt til vore samarbejdspartnere, KFUM Soldaterhjem, Skive, Ingeniørregimentet, UMAK, Idrætsforeningen Skive Garnison, Veteran Support samt TMS Veteraner (DV TMS, THY Veteraner, Veteran Café Mors og Veteran Café Skive).


Café aften med Gule Ærter.

Café aften med gule ærter.

Onsdag den 24. november 2021, mødtes 21 veteraner og pårørende til Le Chefs Gule Ærter m/tilbehør.

Køkkenet havde gjort det godt og snakken gik livligt, mens ærter, flæsk og medister gled ned. Covid-19 spøgelset kiggede dog frem igen og der blev drøftet restriktioner. Vi håber dog vi i år kan få lov til at holde Juletræsfesten uden den store smittefare.

I vil høre nærmere om dette, hvis der sker ændringer.

Tak for god mad til køkkenteamet.

Ingeniørregimentets Fødselsdagsparade.

I anledning af IGR 337 års fødselsdag deltog Caféen sammen med pionerer fra De Danske Pionerforeninger og 750 af regimentets soldater i det flotteste solskin i paraden, fredag den 5. november 2021.

Efter taler af fg. RC, OL Brian Mathiesen og borgmester Peder Christian Kirkegaard, blev der overrakt hæderspriser til årets medarbejdere, der havde udmærket sig i årets løb.

Efterfølgende blev der budt på Kakao og boller i Parolesalen. Et flot arrangement. Stort TILLYKKE med dagen og tak for godt samarbejde.

Foto: Karsten Sakariassen, IGR

Markering af FN-dagen, søndag den 24. oktober 2021.

Søndag kl. 1100 bød formanden for Veteran Café Skive, Preben Sloht, velkommen til markeringen af FN Dagen, den 76. siden oprettelsen i 1945.

6 faner, repræsenterende Danmarks Veteraner Thy-Mors-Salling (DV TMS), Politihjemmeværnskompagni Skive-Krabbesholm (POHVK SKR), De Danske Forsvarsbrødre, Nørrejyske Feltartilleriforening og Veteran Café Skive dannede faneborg og borgmester Peder Christian Kirkegaard talte til paraden. Han kom ind på såvel fødslen af FN eller United Nations, som kom ud af ruinerne af 2. verdenskrig og Folkeforbundets fallit, som den betydning som Danmarks indsats har betydet gennem deltagelse i mange forskellige missioner.

Han rettede en tak til alle veteraner og deres pårørende og slog fast, at deres indsats skulle markeres, og der var ikke bedre lejlighed end at gøre dette ved en parade og kranselægning ved vores smukke Mindesten.

Borgmesteren lagde herefter kommunens krans til tonerne af "Danmarks sidste honnør", mens fanerne hilste.

Formanden bad POHVK-SKR om sammen med Veteran Caféen træde an ved Mindestenen med kranse, hvorefter de blev lagt til tonerne af ”Kongernes Konge” og fanernes hilsen.

Formanden bad herefter forsamlingen om at synge med på sidste vers af ”Altid frejdig”, hvor trompetist Birgit Damgaard ledsagede denne med sit smukke spil.

Stor tak til borgmester Peder Christian Kirkegaard for, at have taget sig tid i valgkampen, til at markere denne vigtige dag for mange veteraner og pårørende, til Flyvevåbnets Musikkorps for den fine musik og støtte samt til alle deltagere for en flot og værdig markering af dagen.

Veteraner, pårørende og særligt indbudte gæster forlagde til Caféen og her ventede et veldækket bord med smørrebrød og efterfølgende kaffe med Lindas hjemmebagte julesmåkager.

Under kaffen fortalte Niels Klingenberg Vistisen om skabelsen af FN som et værn mod krig i de næste 100 år og kom bl.a. ind på Jalta konferencens store betydning for, at det lykkedes at skabe en duelig alliance. Det blev også nævnt, at grunden til, at Danmark kunne være blandt underskriverne af traktaten, var at ceremonien blev udsat pga. USA præsident F.D. Roosevelts død. Den skulle være underskrevet allerede i april 1945 og på det tidspunkt var Danmark jo stadig besat af tyskerne og man kunne kun komme med ind i kredsen, hvis man havde erklæret Tyskland krig. Ceremonien blev så flyttet til juni, hvorved vi kunne deltage på invitation, da vi jo ikke havde opfyldt dette punkt. En spændende og til tider lystig beretning, der satte mange tanker i gang ved deltagerne, hvilket en række spørgsmål også vidnede om.

Næstformanden for DV TMS, Peter Penner Ustrup, overrakte Niels et par flasker vin som tak for foredraget og Preben Sloht takkede for et godt og lærerigt foredrag med mange punkter til overvejelse og fordybelse, og kvitterede med Caféens kaffekrus som tak.

En dejlig dag og en flot markering af dagen tog sin ende , tak til alle deltagere for deltagelse, kranse og faner.

"FORRÆDER", en spændende historie med paralleller.

Torsdag 7. okt. 2021 kl. 19.30 i Skive Theater

Men eventyret bliver til et mareridt. Krigens virkelighed og den russiske vinter rammer dem som en tordenhammer, og inden længe befinder de sig i en ekstrem og nådesløs overlevelseskamp, der sætter deres venskab på en altafgørende prøve med fatale konsekvenser for dem begge.

”Forræder” er en forestilling om forførelse, krig, venskab – og det ultimative forræderi.

Har denne gamle historie noget at byde os veteraner i dag?

Stykket skildrede på glimrende vis det kammeratskab og dets betydning som vi alle kender fra vores udsendelser, så ja. Derudover rejste stykket også spørgsmål både af historisk interesse, som blev belyst efter forestilling gennem samtaler med skuespillerne samt om radikalisering generelt.

Det viser, at viden om historien er nødvendig, for at undgå, at man begår de samme fejl igen. Vi skal lære af historien og så drage vores konklusioner og forme vore valg efter dette.

Et interessant samarbejde er nu etableret med Skive Teaterkreds og der vil komme flere tilbud fremover, hvor vi i samarbejde finder de rette skuespil.

En hyggelig og spændene aften, der kun kan anbefales  til jer alle fremover.

DER BLEV KØRT RÆS TIL DEN STORE GULDMEDALJE......

Lørdag d. 25. september var 11 børn/unge og 8 voksne mødt op for at afvikle endnu en spændende og udefordrende dag på Svineringen hos Skive Mini Race i Estvad.

Arrangementet var som tidligere arrangeret af Veterancafé Skive og Skive Kommune.

Denne gang var børn og unge den primære målgruppe for arrangementet. Så de var naturligt "førstekørere" og afviklede en intern konkurrence, inden dagen blev afsluttet med en holdkonkurrence, hvor børn/unge og voksne blev mikset på tværs af familier.

Der blev - som sædvanlig - gået til stålet og speederen blev trykket godt og grundigt i bund. Næste gang skal der måske gives en mere detaljeret orientering om bremsens funktion?

En god eftermiddag der begyndte med pizza og sodavand sponsoreret af Veterancafé Skive. Tak for det!

Mon ikke vi mødes på Svineringen ved en senere lejlighed.

Familie Weekend Tur til Hessellund 2021.

25 voksne og 15 børn var tilmeldt årets Familie begivenhed, den tilbagevendende Weekend tur til Hessellund Sø Camping. Det blev en tur med mange gensyn med gode kammerater for børnene og også tid til at skabe nye venskaber, da vi igen i år havde 2 nye familier med på turen.

Vi startede fredag med velkomst, information, pizza, hygge og en tidlig tørnen ind, i forventning om en god weekend.

Lørdag startede efter morgenmaden med børnenes traditionelle fiskekonkurrence, der i år blev en afstraffelse af os, da vi sidste år næsten tømte søen. Fisk var der nok af, men de morede sig med at springe op af vandet og "grine" af os. Bide ville de ikke! Det blev til sølle en lille fisk på 360 gram, men en vinder kunne kåres. Til gengæld var der masser af frøer og tudser, så flere af børnene fangede dem i stedet - de var bare så nuser.

Efter grill frokost var det så de voksnes tur til at vise, at det bare var et tålmodighedsspørgsmål at fange fisk. Men ak, vi blev også sat på prøve, selvom det jo er soldatens lod at vente, så var det næsten for meget. Jørn sluttede dog af med at fange en "undermåler" på ca. 1600 gram. Imens var der flere der fik sig en god snak eller hyggede sig med Mini- eller Himalaya golf mens børnene var på legepladsen og i aktivitetsrummet.

Festmiddagen stod igen i år på helstegt pattegris og der var dækket op til fest i hallen, så vi kunne hygge os sammen. Der blev taget godt fra ovenpå dagens strabadser og alle blev mætte. Mens børnene legede fik de voksne lejlighed til at udveksle erfaringer og få sig en god snak med andre familier og igen var der stor hjælp fra alle da vi skiftede til "Fiskehuset" - vores faste mødested - for at nyde aftenkaffen. Det blev en rigtig hyggelig dag og aften på trods af, at vejret truede med regn, ja så slap vi med skrækken.

Søndag stod på morgenmad og udkvartering med efterfølgende "stueeftersyn" ved Jørn.

Deltagerne var rigtig dygtige til at gøre hytterne i god stand så vi slap for rengøring fra pladsens side og jeg skal hilse fra "Campingmutter" og sige, at det var en fornøjelse at huse os, det var nogle meget høflige og glade børn, der kom i butikken når de skulle hente køller til minigolf eller snolde lidt.

Tak til alle deltagere og hjælpere for en fantastisk weekend, vi glæder os allerede til næste år.

Jørn og Preben

Flagdag 2021.

Tak for en flot og værdig markering af Flagdagen. Den startede, traditionen tro, med en gudstjeneste i Skive Kirke , kranselægning ved Mindestenen for Danmarks Udsendte, mindehøjtidelighed på Skive Kaserne med kranselægning ved Mindemuren og mindestenene for Ingeniørregimentets faldne på Balkan og i Afghanistan.

Dagen sluttede med et flot traktement fra Skive Kommune, hvorunder borgmester Peder Christian Kirkegaard og RC René Nyborg Sindberg-Sørensen talte og KN Hernrik Lind Hansen underholdte sammen med Mette Darling.

En dag deltagerne vil mindes med glæde.

ENGAGE WEST er kommet for at blive.

Små 1000 veteraner, pårørende og gæster, der bare havde lyst til at hygge sig med god musik sammen, var mødt frem til den første Engage Festival i Jylland. Der var stor opbakning omkring arrangementet, både fra publikum, men også fra de frivillige, der blandt andet talte en stor gruppe fra Rotary Skive og Veteran samarbejdet Thy-Mors-Salling, der består af Danmarks Veteraner TMS og de lokale Veteran Caféer.

Engage West var i år i stærk konkurrence med Resenlund og Beachparty, men det bliver bedre næste år, hvor vi forhåbentligt får et "normalt" år med bedre afstand mellem de mange gode kultur tilbud i Skive Kommune.

Til jer der gik glip af oplevelsen, følg med på Facebook og her, så får du løbende information om 2022.

Vi der var med, ja vi fik en kæmpe oplevelse, hvor alt klappede og vi kunne nyde den gode musik fra Hotel Hunger og Sandmen og selvfølgelig braget fra DAD, der sluttede en perfekt dag af.

Vi ses i 2022 - både veteraner, pårørende, gæster og frivillige.

6 års fødselsdag markeret.

Små 30 gæster, veteraner og pårørende havde fundet tid til at møde op til markeringen af Caféens 6 års dag. Vejret var endnu en gang med os, så velkomst, grill og mange gode snakke kunne gennemføres udendørs.

Af særlige gæster skal nævnes vor fungerende borgmester, Peder Christensen, President for Lions Skive, Niels Rolin og formand Jørgen Hornum fra Veterancafe Mors. Tak for de fine hilsener og gaver. Der var også nye ansigter med og en særlig velkomst til disse. Vi håber i faldt godt til.

Sædvanen tro have vi lidt godt til ganen og fungerende grillmester, Christian, klarede at "fodre" alle af til stor tilfredsstillelse.

Der var selvfølgelig også kagemand til kaffen, så det blev en hyggelig aften, der lægger op til et spændende efterår.

Inden vi mødes i Caféen igen, håber vi at se mange af jer til Engage West på Skive Kaserne, fredag den 13. august kl. 1530. Det bliver fedt med god musik og hygge - har du ikke fået meldt dig til/købt billet til dine ledsagere, så kan du nå det endnu.

Tak for en god aften og på gensyn til Engage West eller i Caféen i efteråret.

Plv. Preben

SANKT HANS AFTEN BLEV EN SUCCES.

34 pårørende og veteraner var mødt frem til Sankt Hans aften i Caféen som også var afslutningen på det korte forår i denne.

Der var budt til fest med god mad, godteposer til børn og barnlige sjæle og med efterfølgende bålfest med tale og sang, traditionen tro.

Allerede kl. 18 var der fuldt hus og vi måtte tage stuen i brug så alle kunne få plads til at indtage "Køkkenholdet"s overraskelse, en sommerplatte og pizza til børnene.

Maden blev nydt og alle gik mætte fra bordet, børnene lidt tidligere da legepladsen på Aakjærskolen trak i dem. Dejligt at se, at de straks fandt sammen og fik en god aften også.

Efter maden var sat til livs, samledes man i gården, hvor der var tændt verdens mindste Sankt Hans bål og formanden lovede, at talen ikke ville være længere end det tog bålet at brænde ud. Det blev holdt og vi kunne endda nå at synge Midsommer visen til de sidste flammer.

Preben sluttede med at takke for det store fremmøde og ønskede alle en god sommer fra alle lederne i caféen og indbød alle til at deltage i Caféens 6 års fødselsdag, onsdag den 4. august 2021.

GOD SOMMER TIL JER ALLE OG JERES KÆRE.

DRENGEHØRM - SELV BLANDT PIGERNE.

Så løb endnu et Grand Prix af stablen i "Svineringen" i Estvad, mandag den 14. juni 2021.

13 var mødt frem til aftenens ræs og det blev en hyggelig aften for både voksenbørn og børn. Efter indtagelse af doping i form af Pizza og sodavand, gennemgik Ole regler og set up for ræset.

Der blev dannet 4 hold og så gik det ellers løs. Efter få sekunder havde alle glemt deres alder og der blev kæmpet på livet løs for at slå banerekorder og de andre deltagere og hold.

Det blev igen en succes, så vi planlægger i samarbejde med Veterankoordinator Claus, at afholde en dag for børnene og måske senere på efteråret endnu et blandet ræs.

Kom og slip din indre Hamilton løs næste gang, der er plads til alle og der bliver ikke skelet til køn, alder eller kunnen.

Tak for en hyggelig aften til alle.

Caféen omtalt i Skive Folkeblad.

Torsdag den 3. juni bragte Skive Folkeblad en fin artikel af journalist David Skaaning.

Jeg vil rette en stor tak til lederne i Caféen for deres store arbejde og til alle brugerne for at gøre det til et hyggeligt og godt sted at mødes. Det er jer, der skaber caféen - vi stiller rammerne til rådighed.

Vi glæder os til mange gode stunder i årene fremover.

VEL MØDT.

Preben

Link: https://eavis.skivefolkeblad.dk/titles/skivefolkeblad/276/publications/42479

PEACE KEEPERS DAY I SKIVE 2021.

2. verdenskrig buldrer derudad. Hitler har besat store dele af Europa og sender nu millioner af soldater østpå for at kæmpe mod russerne. I en blanding af eventyrtrang, idealisme og rastløshed melder de to danske barndomsvenner Karl og Mikkel sig frivilligt under tyskernes faner og drager østpå til det, de tror, vil være en kortvarig udflugt fuld af storslåede sejre og opmærksomhed fra unge damer, der ikke kan stå for en flot uniform.

Del siden

For første gang blev den internationale dag for de fredsbevarende styrker markeret i Skive. Dagen blev indstiftet i 2002 og første gang markeret i 2003. Dagen skal markere FN fredsbevarende indsats og hædre de mange der har ydet en stor indsats for verdensfreden. Det blev i Skive markeret ved Mindestenen for Danmarks Udsendte.

Der deltog 5 faner og godt 25 veteraner og pårørende i markeringen og der blev holdt taler af Formanden for Veteran Café Skive, Kim Krüger, Veterancentret samt Veterankoordinator Claus Mosbæk, der havde en hilsen med fra borgmesteren, der var optaget andetsteds. Der blev nedlagt kranse fra Skive Kommune, Hjemmeværnet ved LT Brian Nielsen, POHVK SKR, Danmarks Veteraner Thy-Mors-Salling ved Peter P. Ustrup samt Conny G. Mikkelsen, Veteran Café Skive. Der blev afsluttet med Sidste vers af "Altid frejdig når du går" og udtrykt et "Ære være deres minde".

Efter markeringen var Caféen vært ved en reception og lidt godt til ganen i Caféens lokaler.

En stor tak til alle deltager for at gøre dagen højtidelig og minderig.

Markering af NATO Dagen.

Søndag den 4. april 2021 indledtes en ny tradition i Skive, da Veteran Café Skive samledes ved mindestenen for at markere Nato Dagen. I dag er det 72 år siden, at 12 lande, herunder Danmark, underskrev den Nord Atlantiske Traktat, hvilket var grundlaget for etableringen af NATO, North Atlantic Treaty Organisation.

Siden har NATO været garanten for fred i vor del af verdenen og den indbyggede Musketér-ed har kun været bragt i anvendelse én gang, nemlig efter terror angrebet på USA den 11. september 2001.

På denne dag mindes vi derfor den store kollektive indsats, der har sikret freden i vort område. Men som også med forskellige succes rater, har medvirket til, at missioner i de lande, der stiller sig udenfor det internationale samfund, har opretholdt denne fred.

På denne dag mindes vi de, der er kommet til skade i tjenesten og de, der har givet det dyrebareste vi har, livet – for at andre kan leve i frihed.

ÆRE VÆRE DERES MINDE.

GODT NYTÅR.

Kære veteraner og pårørende - så er vi i gang.

Efter en hyggelig Nytårsparole begynder vi nu på det almindelige Café år med aftener med hygge og spisning. Ledermøde blev pga. Covid-19 udskudt til februar, men fortvivl ikke, vi skal nok få nogle gode aktiviteter og oplevelser strikket sammen til jer.