Donationer.

Donation fra Skive Awards kr. 1.000.

Donation fra Skive Menighedsråd kr. 500.

Donation Åbreds Fest kr. 2.000.

Donation fra Lions Skive - kr. 500.

Donation fra Skivehus Rotary Klub - kr. 5.000.

Donation fra foreningen "Grassland" på Østergård - kr. 2.000.

Donation fra Skive Awards 2019 - se mere under "Det sker 2019".

Donation fra Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar Skive - se mere under "Det sker 2019".

JULETRÆSFEST 2019.

Onsdag den 18. december mødtes 13 børn og 25 voksne op til årets fest. Desværre havde snuen gjort sit indhug, så 2 børn og 3 voksne havde fået forfald. Det smittede ikke af på den gode stemning og de glade røster fra børnene, der straks gik i legetøjet og hyggede sig sammen.
Traditionen tro holdt vi en lille parade på loftet, hvor formanden Preben fortalte om årets oplevelser samt kiggede ind i 2020, hvor mange nye og spændende oplevelser venter.
Vi havde den glæde, at kunne uddele en Børnemedalje i år, det var Marie Lisa Juelsgaard, der blev dekoreret af formanden og fik et fint diplom fra Familie Netværket.
Herefter overbragte Veterankoordinator Claus borgmesteren og Skive Kommunes julehilsen og fortalte og projekter i det nye år. Seancen blev sluttet af med "På loftet sidder nissen ..."
Der blev budt på gløgg, sodavand og æbleskiver og julehyggen bredte sig indtil Julemanden dukkede op og ringede børnene sammen i fællesrummet. Her kunne han uddele julegaver til alle børnene og efter "Søren Banjomus" kvitterede han med godteposer til de glade børn.
Over kaffen og småkager gik snakken lystigt og tankerne gik til vore mange gode sponsorer, der i årets løb har været med til at give så mange en god oplevelse. En særlig tak denne aften til Guldsmed Martin Østergaard og Hancock for deres uvurderlige støtte.

Veteran Café Skive på Familie Juletur til Den Gamle By i Aarhus, lørdag den 7. december 2019.

Lørdag den 7. december kl. 0830 mødtes 13 veteraner og pårørende op ved Caféen for at tage på Familie Jule tur til Den Gamle By i Aarhus. Turen blev foretaget i 3 privatvogne og til vor store overraskelse, var de rved ankomst til Aarhus allerede en laaang kø ved indgangen til Byen. Det skal dog siges, at det gik hurtigt og smertefrit, så vi kunne begynde at udforske byens forskellige tidsaldre og ikke mindst julen gennem de sidste ca. 180 år.

Vi benyttede ca 3 timer til at gå tilbage i historien så der var noget for alle generationer, da båre børn og bedsteforældre deltog. Således mættet af oplevelser forlagde vi til Bazar Best i Brabrand for her at prøve noget ganske andet en traditionel julemad. Vi fandt et godt tyrkisk spisested inde i Bazaren og fik et spændende måltid med rigtig godog hyggelig betjenening, det eneste klagepunkt kunne v"ære den lidt høje musik, der bød på en tur op af memory lane - lige fra Jimmi Hendrix over "Gasserne" til Lilholt og Helmig.

Efter at have fået stillet sulten, var der tid til en tur rundt og handle i Bazaren, hvor især grøntmarkedet tiltrak sig den store opmærksomhed og indkøbslyst.

En dejlig dag tog sin ende og vi var hjemme ved spisetid. Tak til alle deltagere for en hyggelig og skøn dag. God jul og på gensyn til Juletræsfesten den 18. december kl. 18-21.

Gule Ærter med fuld musik.

Onsdag den 20. november mødtes 27 veteraner og pårørende til Gule Ærter med tilbehør i Caféen. Der var en god stemning fra starten og Linda og Jørn havde kælet for ærterne, der smagte pragtfuldt.
Som en ekstra overraskelse, havde Hans Christian Bjerg taget guitaren med og gav et par numre, som mange af de gamle fra Nørrejyske Artilleriregiment kunne synge med på. Stor tak til Hans Christian for en fremragende underholdning, det må du gerne gentage.
Husk! Tilmelding til Familie Juleturen til Den Gamle By i Aarhus senest den 1. december og til Juletræsfesten senest den 11. december, hvis dine børn skal modtage Børnemedaljen denne dag, så husk fulde navn på børnene.

UDFLUGT TIL ERTEBØLLE OG TREND den 12. oktober 2019.

Lørdag mødtes 8 veteraner og pårørende ved Caféen for at tage på tur til Ertebølle Centret, hvor vi kl. 10 mødtes med de sidste 3 deltagere i udflugten. Sygdom havde igen gjort et pænt indhug i skaren, men de fremmødte fik en dejlig dag trods et par enkelte kraftige byger.


Vi var så heldige, at en af Centrets arkæologer, Inger, lavede en tur gennem udstillingen, hvor hun startede med at fortælle om den første udgravning og måden den blev gennemført på. Herefter fik vi en tur tilbage i tiden fra 54000 før vor tidsregning over Ertebølletiden frem til nutiden. Der var mange spændende fortællinger og mange overraskelser i form af hvordan man havde løst problemer og fået et liv i urskoven og af fjorden. Udenfor er der opført et antal hytter og forsøg på at genskabe huse og hytter fra den tid, blandt andet et Tanghus, hvor man havde hentet inspiration fra Læsø og et antal "eger", stammebåde, som lavet på den tid.
Der var tændt bål i en af hytterne og her fortalte en anden af medarbejderne om husgerning og vi fik en lille fortælling om en stammefejde, hvor beboerne fra Ertebølle havde sejlet op til Bjørnsholm ved Vitskøl Kloster, hvor de udraderede lejren og beboerne, undtaget et passende antal ungmøer - man skulle jo tænke på at forny blodet i egen stamme. Vi sluttede af med at smage det grovbrød, som var lagt på varmestenen i hytten, en spændende dag, hvor man fik lyst til at komme igen i sommerhalvåret og prøve at finde fossiler ved stranden. Der skal lyde en stor tak til Centret for god behandling og spændende fortællinger.
Herefter gik turen videre til Trend Kro, hvor kromutter havde tryllet for os.
Allered mætte af de mange indtryk og den gode mad, besøgte vi så "Danske Militæruniformer", en privat samling ved Viggo Hansen, der førte os gennem udstillingen og berettede om de forskellige uniformer og perioder. En flot samling, der er værd at besøge, Viggo er et omvandrende leksikon, så vi måtte sande, at han normalt fik ret, når vi påpegede, hvad vi syntes var forkert. En ildsjæl, som fortjener stor ros og vi lovede at sende ham nogle emner som han manglede. En stor tak til Viggo, der ikke tager entre, men nyder at vise det hele frem. Så gik turen hjemad efter en spændende dag og jeg vil rette en tak til alle deltagere og til Lars for planlægning og hjælp.

Udflugt til Randers Regnskov og Hvidsten Kro.

Lørdag den 21. september gik turen til Randers Regnskov og Hvidsten Kro. Turen var arrangeret af Danmarks Veteraner (DV) Thy-Mors-Salling og Caféerne var inviteret med.
Peter Penner og Merle, Litha og Chr Sølver deltog her fra Skive. Lørdag morgen kl 7 mødtes vi og bryggede 7 kander kaffe som vi skulle medbringe til bussen. DV gav rundstykker. Bussen ankom kl. 0828 og efter 5 min var der afgang. Undervejs hyggede vi os og ved ankomst til Regnskoven fik vi vores kaffe og rundstykker og var klar ved dørene til kl 1000. Her kunne man udforske de spændende haller til kl 1300. Herfra gik turen til Hvidsten Kro hvor vi fik en skønne frokost. Der var rigeligt. Bagefter kom der en skolelærer fra Spendrup og fortalte om Kroen og familien Fihl. Vi sad og lyttede til et virkeligt spændende foredrag og alle var stille og lyttede.
Da klokken nærmede sig 1700 kørte vi hjem ad. Vi landede i Skive ved 1800 tiden og afsluttede på Veteran Caféen hvor vi alle fire fik en iskold sodavand. Det var jo varmt i bussen.
Tak til kammeraterne fra Thy-Mors-Salling, det var en dejlig tur.

Besøg af Skive Politi.

Besøg af Skive Politi på Caféen.

Vi havde onsdag den 11. september besøg af to betjente fra Skive Politi, politiassistent Niels Bach, der er Balkan-veteran, og hans makker Rico og 16 veteraner og pårørende fik en spændende oplevelse.

Niels Bach lagde ud med, at fortælle, at politiet ikke havde en statistik over, hvor mange betjente, der havde forladt korpset p.g.a. stress eller PTSD. Han havde spurgt Rigspolitiet, der fandt spørgsmålet meget interessant.

Så vores henvendelse til ham om, at holde et foredrag hos Veterancafeen, har måske sat noget i gang omkring en undersøgelse af emnet!

Niels Bach og Rico, der har været makkerpar i mange år, fortalte om deres arbejde ved Skive Politi.

Som betjente oplever de mange ubehagelige ting, bl.a. at skulle underrette de pårørende efter ulykker, som er noget af det mest ubehagelige af deres arbejde.

De to betjente har dog også mange "sjove" oplevelser, som vi kunne se på videoklip, fra nogle ældre Station 2 udsendelser på TV 2. bl. a. da de var Skive Politis narkopatrulje. De mødte her mange "gamle kendinger" af politiet.

En spændende aften med mange historier og anekdoter fra deres dagligdag i tjeneste. 

Tak til Niels og Rico for en god aften.

Åbreds Fest 2019

Endnu en gang var Caféens arbejdshold (Dream Team) på pletten, da Skive Kommune arrangerede en flot fest ved Karup Å. Formålet var at skabe netværk mellem tidligere skibonitter og "hjemmeboende" gennem en social og aktivt musikalsk event. Vi støttede med vores Dream Team 1. Bent og Christian, der var de praktiske handymen bag det hele. Desværre fik man kun lokket 200 til men det er en succes, der bør gentages.
Har du lyst til at indgå i vores Dream Team 2, så kontakt Bent eller Jørn, gerne på onsdag, vi kan få mange opgaver, hvor vi kan bruge de kapaciteter vi har, også uden at det vil få indflydelse på din situation. Vi gør en frivillig indsats og Caféen kan få en donation til vores fortsatte drift.
Tak til Charlotte Danefeld/OplevelsesFabrikken for at bruge os og tak til teamet - i gjorde os igen stor ære.

Caféens 4 års fødselsdag.

Mere end 30 kiggede forbi og var med til at gøre dagen festlig.

Der var fra start en dejlig stemning og de mange gæster fra både Jelling og Aarhus samt de lokale, faldt hurtigt i sdnak med vore brugere. Der blev drøftet mange gode oplevelser og der var også mulighed for, at tale og det, der måske lige nu fyldte meget i en liv, det være sig en manglende forklaring på afgørelser og hvorfor man ikke fik den støtte og opbakning man følte sig berettiget til over de positive oplevelser både med systemet og Caféen.
Tak til alle for deltagelse og tak for blomster til Borgmester Peder Christian Kirkegaard, for det flotte spil og besøg fra Veteranhjem Midtjylland, for en god samtale med afgående regimentschef, oberst Christian Arildsen, der har været en stor støtte til både Caféen men ogsp til Veteransagen generelt. Vi glæder os til samarbejdet i 2020 med Engage Vest, vi er klar når der kaldes. Endelig skal de rlyde en kæmpe tak til vore sponsorer for donationer, ingen nævnt - ingen glemt - men fødselsdagskagen fra Lagkagehuset smagte nu godt. sammen med en Hancock sodavand.

Tak for deltagelse.

Familieweekend på Hessellund Sø camping.

Fredag den 14. juni mødtes 5 familier til Caféens Familietur til Hessellund Sø Camping. Der var tilmeldt i alt 31, men en enkelt havde fået forfald, så der var mødt 11 børn og 19 voksne frem. Efter indkvartering i Campinghytter samledes vi til en lille briefing og aftensmad - pizza - der forsvandt som dug for solen. Efter en is til dessert hyggede man sig med leg og spil inden man tørnede ind ved 10-tiden, vi skulle jo op og fiske og måske på kanotur på Karup Å næste dag.
Vi mødtes til morgenmad kl. 0830 og her fik vi gæster, da to af vore brugere kom forbi og hjalp med bl.a. fotografering.
Vejret var os lidt imod, men der blev gået til biddet under formiddagens fiskekonkurrence for børnene - alle tog det med godt humør og fangsten var flot. Ungerne hyggede sig og der blev grinet og kæmpet når der var bid. Da tiden sluttede, gik det tilbage til Fiskehytten, hvor fiskene blev vejet og renset under stor opmærksomhed - nogle fik sig en stor oplevelse ud af at se hvordan en fisk hang sammen.
Efter dette var der præmieuddeling til de 3 vindere:
Nr. 1 - Alberte Flørness med en fisk på 1.290 gram
Nr. 2 - Sigurd Flørness med en fisk på 730 gram
Nr. 3 - Mie Hulgaard med en fisk på 660 gram.
Stort tillykke til vinderne og til alle børnene, der fik en lille ekstra præmie, et gavekort til Kiosken.
Der blev budt på frokost i Fiskehytten, og der blev spændt ventet på, om vi fik lov til at sejle i kano, da der nu både var torden og lyn i luften. Desværre måtte det aflyses, men det betød blot, at spillene kom frem og mellem de kraftige byger strøg ungerne ud på legepladsen, på minigolfbanen eller hoppepuden og flere fik sig en dukkert i Badeland. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag med leg og mange gode snakke mellem de pårørende og mellem veteranerne.
Dagen sluttede med grillmad og Jørn var som vanligt "Chef" - tak for lækker mad. Herefter blev der spillet og hygget til ca. kl. 22 hvor der skulle være ro i lejren.
En enkelt familie måtte tage hjem pga. sygdom, men havde dog nået at få en god weekend ud af det.
Næste morgen mødtes vi til brunch og vi hyggede os i en god halvanden time inden vi skulle rengøre vore hytter og Fiskehytten, så vi kunne aflevere området i pæn stand. Alle gik til opgaven med flid og det så godt, at vi helt slap for at betale noget for slutrengøring.
Det var en fornøjelse at have de fem familier med og selvom der var en fra Silkeborg og en fra Holstebro, så tror jeg de følte sig velkommen og klikkede straks med de øvrige deltagere fra Veteran Café Skive.
Det er min overbevisning at alle fik en god oplevelse med sig hjem og måske lidt nye impulser og forståelse for, hvordan PTSD udmønter sig. Både pårørende og veteranerne havde lejlighed til at få nogle gode snakke om dengang man var udsendt og hvordan ens liv formede sig - en bonus vi ikke skal kimse ad.
Tak til alle hjælpere for jeres indsats og tak til familierne for en rigtig god og spændende weekend, det var skønt med alle de glade børn.
På gensyn i Caféen eller til en anden tur .

CAFÉ AFTEN den 8. MAJ.

Tak til alle for en god dag i Caféen. Det indledningsvise møde med Styrelsen/ministeriets repræsentant, Thomas og Lykke fra Kuben samt Mette og Helle fra kommunen forløb fint og stor tak for en god arbejdsfrokost.
Efterfølgende viste jeg Thomas rundt i FamilieHuset og han fik lejlighed til at tale med et par brugere fra såvel Caféen som "skoletilbuddet" på 1. sal.
Ved den lækre middag, som Jørn havde tilberedt, fik vi besøg af Mette og Helle og de fik sig en god oplevelse med hjem og en forståelse for, hvad det er vi tilbyder i huset. En god dag, hvor jeg er sikker på, at alle fik et godt indtryk af, hvad vi havde fået ud af tilskuddet fra den særlige pulje.

Donation fra Skive Awards 2019

Foto: Jan Sand
Skive Awards 2019

Foto: Jan Sand
Skive Awards 2019

Fredag den 1. marts løb den nye Skive Awards af stablen. Caféen var blevet bedt om at støtte med 3-4 veteraner til hjælp med musikinstrumenter, adgangskontrol, anvisning af pladser med mere. Bent, Jørn og Preben havde budt ind og vi gik frisk til opgaverne, som Lilian sørgede for.

Hun er hjælper for Charlotte og hun løste opgaven med stort overblik og klare anvisninger til os gamle "knuder". En sjov og anderledes opgave med masser af mulighed for at promovere Caféen og vores arbejde, så selv om det blev en lang aften, ja så er vi tilfredse med vores indsats.

Vi løste opgaver som "roadies", "dørmand", billetør, tjener og alle de små opgaver som altid dukker op, når showet kører. Men vi må indrømme, at det godt kunne mærkes både lørdag, søndag og ....

Vi retter en stor tak til Skive Awards 2019 for den flotte donation på kr. 2.000,-.

Donation fra Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar, Skive.

Den 30. januar var næstformanden Jørn Bukhave Nielsen og bestyrelsesmedlem Bent Sørensen gæster i Odd Fellow Ordensbygning for at modtage en donation fra Søsterlogen. Det er 3. år Caféen bliver tildelt en donation til vores arbejde for veteraner og pårørende, og vi er meget stolte og overraskede over den flotte gestus. Vi modtog i år kr. 10.000 til arbejdet og vil tilstræbe os på at flest mulige får gavn af denne. En stor tak til logen.

Del siden