Danmarks Veteraners Mindedag.

5 faner og 24 veteraner og pårørende deltog i markeringen af DV Mindedag ved Mindestenen i Skive. Fanerne skabte en flot baggrund for tale og nedlægning af buketter fra DV Thy-Mors-Salling og Veteran Café Skive. Formålet var at mindes de, der havde gjort tjeneste i det fremmede og at skabe rammerne for en hyggelig afslutning på året.

Efter højtideligheden, der blev sluttet af med sidste vers af "Altid frejdig", forlagde man til de lune lokaler i Caféen. Her blev vi mødt af Jørn Madsen og frue, der medbragte Julehjælp til 5 af vore veteranfamilier fra Veteranhjem Midtjylland. Hjælpen er sponsoreret af Veteran Support og Frimurerlogerne i Danmark. Tak for den flotte støtte.

Under frokosten blev 2 børn tildelt Børnemedaljen for deres indsats og Ida og Emil var synlig stolte over hæderen.

Caféen modtog en gave fra Politi Hjemmeværnskompagni Skive - Krabbesholm, nemlig 20 sangbøger, som straks blev indviet med en sang. Tak for gaven.

Under den fortsatte frokost dukkede Julemandens hjælper op, da der var efterladt gaver og godteposer til de børn, der ikke kunne deltage lørdag. De faldt i god jord og vi fortsatte det hyggelige samvær en god tid inden vi tog afsked med ønsket om en Glædelig Jul og et Godt Nytår til alle.

På gensyn den 4. januar 2023Café aften med overraskelse.

Onsdag den 21. december bød Caféen på julekomsammen med gløgg og æbleskiver for alle også de, der ikke kunne deltage i Juletræsfesten lørdag den 17. december. En enkelt pige var mødt op og hun blev glædeligt overrasket, da Julemanden havde efterladt en julegave og godtepose til hende.

Ellers hyggede 20 fremmødte sig med gløgg, æbleskiver, kaffe og småkager og snakken gik lystigt.

Aftenens overraskelse stod Frimurerlogen Cirklen, Skive ved Anders Luckow for, idet han overrakte en donation til Caféens arbejde for udsendte og pårørende, og der skal lyde en stor tak til Cirklen, for at betænkte os på denne fornemme måde.

Anders havde også en invitation med til at besøge Logens stamhus og høre lidt om Frimurernes arbejde og sociale engagement samt de værdier, man står for. Der vil blive lavet et besøg i februar, hvor pårørende også er velkomne. Et specielt og spændende tilbud, som i vil høre nærmere om i det nye år.

Tak for en hyggelig aften.


Endelig Juletræsfest igen.

Nu kunne vi endelig holde Juletræsfest igen efter Corona, og så må 10 venner alligevel melde afbud pga. sygdom. Men for de 34 fremmødte voksne og børn blev det en dejlig eftermiddag med en lille orientering om året der var gået og kommende aktiviteter og sang. I år havde vi også den glæde at kunne tildele 2 Børnemedaljer til Liam og Sebastian Sohnemann for deres støtte til forældrene under udsendelsen. De blev modtaget af et par stolte knægte og hæderen er så fortjent - Stort TILLYKKE til jer.

Under sodavand, gløgg, kaffe og æbleskiver ankom Julemanden under stor bevågenhed fra børnene. Han skuffede dem ikke og kunne uddele en gave til hvert af de deltagende børn og i tilgift hertil en godtepose, så der var både en spændt og glad stemning i Caféen. Gaven var guldmønter sponsoreret af Guldsmed Østergaard, så der skal nok handles de kommende dage. Tak for støtten. VI tog afsked med Julemanden med en skille-ma-dinge-do sang så vi ser ham nok igen næste år.

Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag for hele familien og børnene fik skabt nye venskaber - vi hørte ikke meget til dem, så de legede fint sammen.

Der var stor tilfredshed med, at vi havde flyttet festen til lørdag, men der var selvfølgelig nogle der var forhindret, men de har en chance for at kigge ind på onsdag, hvor Julemanden har lagt gaver og godteposer til de børn, der blev forhindret lørdag. Vi vil næste år holde festen en lørdag, så pas det ind i jeres trængte kalender i 2023.

Glædelig Jul og Godt Nytår.

VETERAN MARCH SKIVE 2022 EN SUCCES.

Med 49 deltagere på ruterne nåede vi næsten vort mål om 50 i år. Vi har valgt, at afkorte Familieruten aht. muligheden for at have klapvogne med og dermed få hele familien med ud og nyde en tur i det flotte terræn. Det gav pote, yngste deltager var knap 1 og ældste godt 70 år.

Vi har koncentreret annoncering omkring SOME, efter vi sidste år ikke fik respons på en stor annonce udgift, og det har virket.

Næste år vil vi øge opmærksomheden på de civile deltagere, der også er velkommen på marchen.

Hvis vi sammenligner med den stort anlagte march i Helsingør, er det måske et fattigt resultat, men vi er tilfredse med en tredobling i år. 21 på Familieruten, 16 på 15 km og 15 på 30 km giver et godt udgangspunkt for 2023, hvor vi, som planlagt i år, flytter til oktober.

Tilbage til turene, der var stort fremmøde fra start og vi fik sendt de friske marchgængere afsted kl. 0900. I løbet af formiddagen dukkede de sidste op og sidste mand i var mål kl 1450. Hurtigste mand på 30 km nåede i mål på 4 timer og 20 min, flot klaret. Geografisk var der også stor opbakning - fra Sønderborg til Nordjylland.

På rastepladsen ved skydebanen fik man tilbudt vand og frugt, som var sponsoreret af Skive Frugt, tak for støtten.

Ved mål fik man overrakt medalje/tal og diplom og man kunne derefter nyde en kop kaffe eller te og man kunne indtage et måltid i "Kuffen" og få en snak om dagens oplevelser og en snak med "Kufmutter" og "Kuffatter". En stor tak til Tove og Hans Jørgen for deres store støtte til arrangementet og muligheden for at lave start/mål i det nyrenoverede KFUM Soldaterhjem, der sidste lørdag fejrede 50 års jubilæum.

Tak til lederne i Veteran café Skive for indsatsen og Veteran Support for samarbejdet omkring marchen.

VI ses i oktober 2023.UDFLUGT til HJERL HEDE 4 DEC 2022

54 glade og forventningsfulde pårørende og veteraner mødtes kl. 10 på Hjerl Hede, for at rejse tilbage i tiden og nyde julemarkedet.

Der var meget at se på og tilbuddene lokkede overalt, så det var med at holde tegnedrengen i bukserne. Heldigvis var Mobile Pay forbindelsen ikke så god, så menge blev nok reddet af problemer med at betale. Nok om det, det var et spændende marked med bl.a. slagtning og tilberedning af en gris, nybagte klejner og æbleskiver efter den gamle opskrift over nybrygget øl - det eneste der manglede var nykørnet smør til det friske brød fra bageren.

Derudover var der mulighed for at få en tur i hestevogn eller med den gamle jernbane, hvor vi hilste på en af vore gamle kammerater fra Nørrejyske Artilleriregiment, der nu sørgede for sikker afgang af toget. De mange deltagere fra Thy Veteraner, Mors og Skive Veterancaféer samt Danmarks veteraner Thy-Mors-Salling fik en dejlig men kold formiddag med et godt indblik i, hvordan det var at leve i de små gårde for flere hundrede år siden. Da frokosten nærmede sig, trak man i retning af Skyttegården, hvor den store Julebuffet ventede. Godt bænket gik snakken livligt efterhånden som man fik varmen og det blev til et par hyggelige timer med rigtig god julemad og snak.

En tak til alle deltagere for en hyggelig dag som Veterancentrets Familiepulje, DV TMS og Veteranløbet Mors sponsorerede.


Café aften med flæskesteg.

25 havde taget turen til Caféen for at nyde dagens middag, flæskesteg, m/kartofler, rødkål, franske kartofler og sovs, som kun Linda kan lave den. Det smagte himmelsk og lå godt i maven.

Under spisningen blev der solgt Julelotteri for Lions, der på denne måde støtter Caféen, idet hvert solgt lod indbringer os et beløb til vores drift. Tak for jeres støtte, alle 75 lodder forsvandt som dug for solen.

Oveni dette blev formanden ringet op af en glad giver, der kunne afsløre, at hans organisation ville støtte Caféens arbejde med en donation. Mere herom senere. En flot julegave, der her faldt på et godt sted.

En dejlig aften, tak til jer alle for spise- og købelyst.


FN Dagen fejret med besøg af Statsminister Mette Frederiksen og tidl. forsvarsminister Søren Gade.

Café aften med hygge og æblekage.

Onsdag den 12. oktober mødtes 19 til hygge med kaffe/te, hjemmebagte

boller og æblekage.

Bents/Bernadettes friskbagte boller fik hurtigt snakken i gang og prikken

over det berømte i, var Connys æblekage, det var mums.

Jørn (næstformand) opfordrede deltagerne til at huske at melde sig til

spisning aht. køkkenet. Sidste gang var det ved at gå galt med biksemader,

da der kom 7 mere end beregnet. Køkkenet vil gerne betjene jer på bedste

vis, men ønsker ikke at lave for meget, så derfor husk at melde jer til, tak.


Ellers fik vi sat på plads, at der gennemføres Minirace igen inden jul, der vil komme en Juletur til

Hjerl Hede samt i det nye år et foredrag ved en F16 Pilot. Så kom frikst.

Tak for en dejlig aften.


Flot fremmøde til foredrag og biks.

27 var mødt frem for at nyde Lindas hjemmelavede

biksemad med friske landæg og ikke mindst for at

høre Laila Jerming Graf fortælle om krigstegneserier.

Efter biksen var sat til livs og kaffe og småkager var

kommet på bordet fik Laila mulighed for at fortælle

lidt om sin store interesse for tegneserier. Hvad der

nok overraskede alle var, at hun faktisk er formand

for Donaldist foreningen i Danmark og at dette er

hendes helt store interesse. Hvem kender ikke

Anders And og alle de skønne figurer, så alle kunne

være med fra start. At det så viste sig, at Laila var

en sand autoritet på området, gjorde det ikke mindre

spændende. Vi kom hele vejen rundt fra detoriginale nr. 1 til de små sjove figurer m.m. der følger med, når man er en rigtig nørd.

Krigstegneserierne fik også et godt skud for boven og vi nåede fra de små a% hæfter over de store flotte nyere tegneserier. Vi fik et indblik i hvor omfangsrigt området er, det dækker ikke kun krigen og soldaterne, men også modstandsbevægelserne, de mere glemte krige til de nye bøger, der præsenterer nyere kunstneres bud på en historie om emnet.

Et spændende og humoristisk foredrag med stor spørgelyst så jeg vil rette en stor tak til Laila for at dele sin interesse med os.


På tur langs Toldstien i Skive.

Onsdag den 14. september var der mødt 15 frem til en tur

langs den i 1700-1850 etablerede Toldsti. Byarkivar

Kristian Buhl Thomsen startede rundvisningen ved Skive

Kirker og udpegede her den gamle bygrænse, hvor Vor

Frue Kirke lige akkurat lå indenfor plankeværket. Han kom

også ind på den gamle skrøne om, at apotekeren, som var

en af de store støtter ved bygningen af den røde Skive

Kirke, havde forlangt, at han skulle kunne se kirkeuret fra

sin trappe, var en skrøne. Derimod havde man tænkt på,

at rage den hvide kirke ned og genbruge såvel placering som sten, men det led forlis, da man fandt de mange flotte kalkmalerier i kirken. Placeringen N-S blev fastlagt, da kirken så kunne undgå at komme til at ligge på den gamle markedsplads. Herfra gik turen til den gamle Vesterbom, hvor man fra oplandet kom ind i Vestergade og her svarede sin told. Her havde byfogeden placeret "posekiggere", datidens toldere, til at gennemgå varerne og indkræve told. Turen gik ad den gamle sti med flere afstikkere til tidstypiske bygninger og flere anekdoter kom frem i lyset. Jeg kan kun opfordre dig, kære læser, til at få fat i folder og spørge ark og så tage børnebørnene på tur langs stien. God fornøjelse.


Efter turen bænkede vi os i Caféen til kaffe med Jan Egons hjemmelavede pandekager med is. Her gik snakken lystigt og flere spørgsmål om det gamle Skive kom op og blev vendt.

Tak for en spændende oplevelse til Kristian.


FLAGDAG 2022.Mandag den 5. september kl. 0900 var borgmester Peder Christian Kirkegaard, regimentschef oberst René Nyborg Sindberg-Sørensen, Danmarks Veteraner (DV), Politihjemmeværnskompagni Skive-Krabbesholm, Pionerforeningen, Nørrejyske Feltartilleriforening, Forsvarsbrødrene samt Veteran Caféen mødt op til parade og kranselægning ved Mindestenen for Danmarks Udsendte i International Tjeneste siden 1948. Et pænt antal veteraner, gæster og pårørende overværede paraden, herunder Politiinspektør Martin Løye, Midt-Vestjyllands Politi. Formanden for Veteran Café Skive, Preben Sloht, der bød velkommen og omtalte kort dagen.

Borgmesteren og regimentschefen lagde de første kransen og trompetist Birgit Damgaard, PMUK, spillede "Danmarks sidste honnør". Herefter lagde DV og formanden kranse til tonerne af "Kongernes konge". Paraden afsluttedes med Sidste vers af "Altid frejdig".

Herefter var der kaffe i Caféen inden man forlagde til kasernen.

Ved Ingeniørregimentet var der parade ved Mindemuren for regimentets faldne samt ved mindestenene for de faldne i Kraijne og Kabul.

Efter en flot frokost forlagde man til Skive Kirke hvor der var gudstjeneste. Efter denne var der march gennem byen til Posthus Torvet, hvor der ved paraden blev holdt taler af borgmesteren og regimentschefen. Regimentet bød på en sandwich og en vand .

Skive Kommune tog over og havde budt til foredrag ved Ib Vagn Kristensen, der fortalte om bogen "Øjet der så" inden man samledes i parolesalen til spisning og underholdning. En flot dag tog sin afslutning efter et fornemt måltid og god underholdning ved Henrik Lind Hansen.

En fornem og flot markering af flagdagen i Skive.


Familie Weekend tur til Hessellund Sø Camping 2022.


Årets tur til Hessellund slog alle rekorder, så vi blev 51

deltagere i alt.Fredag startede fint, men det trak op til regn.

Efter en ordentlig skylle under pizzaen fredag aften, var alle

spændt på vejret lørdag.

Der blev hygget med spil og snak efter middagen og mange

tørnede tidligt ind, spændte på næste dag.

Vejret viste sig fra den bedste side med varme og sol, så

morgenmaden blev indtaget med godt humør og stor appetit.

Den traditionelle fiskekonkurrence for børn havde derfor de

bedste vilkår. Der gik heller ikke længe inden den første fisk var halet på land.

Heldigvis fik næsten alle børn bid så det var med spænding at vinderen skulle kåres.

Det blev Lea med en fisk på 330 gr efterfulgt af Tobias med 310 og sidste års mester Noah med 290 gr.

Efter medalje og udlevering af trøstepræmie kunne Anders og Peder trakteret med pizza og pølser fra grillen.

Eftermiddagen forløb med voksen fiskekonkurrence, badning, leg, mini- og fodboldgolf og spil. Alle så ud til at hygge sig så tiden gik hurtigt.

Kl. 18 var middagen klar - helstegt gris med lækkert tilbehør.

Maden var lækker og stemningen god og under middagen kaldte formanden Elly og Lindaa frem. De fik hver en vingave for deres store arbejde med at fodre os alle af gennem de sidste 4 år.

Efter oprydning fortsatte man med kaffe og hygge, spil mv. i Fiskestuen.

Søndag var der morgen kaffe kl. 08 og herefter rengøring og aflevering af hytter. Igen var Jørn meget tilfreds med indsatsen og vi må generelt sige, at vor opfordring til, at alle gav en hånd med for at holde området pænt og ryddeligt blev fulgt.

Tak til alle deltagerne og lederteamet for en hyggelig og god weekend.


DEBAT AFTEN i CAFÉEN, mødested for Danmarks Udsendte og pårørende.

Onsdag den 17. august var der mødt 20 veteraner og ledere frem til aftenens drøftelse og efter kaffen med Peters hjemmebagte boller blev debatten givet fri. Der kom mange gode bud på hvorfor interessen for de almindelige Café aftener måske var dalende og der blev fremsat mange gode idéer og forslag til at forbedre og øge aktivitetsniveauet i Caféen.

Til internt brug for såvel Caféens ledelse samt Thy-Mors-Salling Veteran Samarbejde og Veterankoordinator Skive, vil der blive udfærdiget en liste over forslag til hvad der kan gøres.

Der er nogle generelle punkter, som alle dog kan få glæde af at spekulere over og måske komme på idéer i forhold til disse. Vi modtager gerne forslag enten ved en Café aften eller på mail til formanden.

Neden stående punkter/idéer skal der arbejdes videre med:

  • Profilering af de enkelte brugere af Caféen med direkte markedsføring mod denne
  • Aktiviteter – direkte rettet mod den enkelte gruppe
  • Skydning og Padleboard blev nævnt som nye aktiviteter
  • Image – ”veteran” begrebet falder ikke naturligt for alle, især de yngre. Man skulle måske slå det mere fast, at det er for alle Danmarks Udsendte og pårørende. Se hjemmesiden. Facebook siden skal også vise dette og der arbejdes på sagen.
  • Alderen og status i familielivet gør, at behovet og mulighederne for at deltage er vidt forskellige. Derfor skal der tilbydes aktiviteter til både de, der har tiden på hverdage og til familierne ved særlige aktiviteter.
  • Vi skal huske på, at vi tilbyder et fælleskab, og er der ikke behov for os, så er det jo en form for sundhedstegn.

Ovenstående er kun overskrifter men giver et godt overblik over de emner der blev drøftet.

Der arbejdes på/tilbydes flg. aktiviteter i den kommende tid:

8 SEP - Efter Flagdags arrangement i Jesperhus, Mors – Veteran Café Mors inviterer

14 SEP - Café aften m/byvandring ad Toldstien med efterfølgende kaffebord

17 SEP - DIF Soldaterprojekt inviterer til Håndboldkamp i KCS kl. 14

5 NOV - KFUM Soldaterhjem - 50 års jubilæum og indvielse af de nye lokaler

12 NOV - VETERANMARCH kl. 9-15 - vi tilbyder i år en familierute på 3 km hvor man kan gå med barne- eller klapvogn.

TMS Veteraner arbejder på:

4 DEC - Juletur til Hjerl Hede

2023:

Afghanistanaften evt. m/Charlotte Wetche og CH/JGK, der var involveret i evakueringen – FEB/MAR

2 dags tur til Sønderjylland/Nordtyskland enten den 29-30 APR eller 3-4 JUN- en tur med historie og med leg og oplevelser for børnene.


7 års dagen fejret med manér.

Onsdag den 3. august var der mødt 32 gæster, veteraner

og pårørende frem for at fejre Caféens 7 års dag. Vejret

var som som sommeren - omskifteligt, så vi besluttede at

holde os indendøre og kun lade Grillmesteren trodse

elementernes "rasen".

Af særlige gæster var fungerende borgmester Mogens

Birkelund, Præsidenten for Danske Soldaterforeningers

Landsraad og leder af Engage West, Christian Arildsen

samt Kim Krüger, Veterancentret mødt op for at lykønske.


Formanden bød velkommen og orienterede om året der var gået og om fremtidige aktiviteter - så længe, at Grillmesteren, Jørn, måtte bryde ind og melde maden klar.

Muljen fik hurtigt ben at gå på, og som en lille overraskelse serverede Jørn også røget ørred, både kold og lun.

Kagemanden blev nydt til kaffen og der blev snakket både ved bordene og ved pauser udenfor i det nu lune vejr.

Det var dejligt at se så mange og også nogle nye brugere i Caféen og vi glæder os til at se de nye igen til de kommende aktiviteter.

Når vi mødes den 17. august er det til kaffe og hjemmebagte boller og en debat om kommende aktiviteter - en aften, hvor personel fra regimentets personelorganisationer og talsmænd vil blive inviteret til at give deres bud på, hvad vi kan byde ind med af aktiviteter, så vi også får de yngre veteraner og pårørende med.

En rigtig god aften med masser af hygge og der skal lyde en stor tak for de flotte gaver og hilsenen fra Skive Kommune.


Rundt Mors med "Berta K".


Danmarks Veteraner i samarbejde med Caféerne i Thy,

Mors og Skive, havde inviteret på familietur med det gode

skyw "Berta K" Mors rundt. Vi mødtes 58 veteraner og

pårørende i Nykøbing kl. 0745, hvorefter vi stævnede ud

kl. 0800 sharp. Turen gik syd om Mors og bragte os

gennem det dejlige og små ø rige farvand, frem til Vilsund.

Efter afgang blev der serveret morgenmad ombord og alle

fik lejlighed til at nyde det skønne scenarie, som viste sig

på begge sider.

Undervejs mødte vi enkelte småbåde og et par sejlbåde, så da vi mødte vikingeskibet THOR af Doverodde var interessen stor. Det var et stolt syn, da den strøg forbi os. Snakken gik livligt på tværs af alle borde og på dækket, da vi var begunstiget med et rigtigt flot vejr. Der blev trukket mange gode minder frem og og børn og voksne kunne både hygge sig med spil og lege. Henad frokost nåede vi Vildsund, hvor middagen skulle intages på Øst Vildsund Gl. Kro. Kroen er kendt for god og solid danske mad, og den serverede danske bøf med nye kartofler og tilbehør faldt lige i alles smag. Desserten blev sprunget over, jeg tror ikke nogen kunne rumme mere.

Efter påmønstring gik turen nu gennem Vildsund broen og vi oplevet, hvordan det er at sejle under den opslåede broklap.

Turen fortsatte nord om Mors og vi passere mange flotte scenarier på land og måtte lige vige for Feggesund færgen, der kom fra Thysiden. Vi rundede den ydersten spids af odden ved Feggeklit inden kursen blev lagt mod Nykøbing igen. Her fik - som i Blæsten går friskt over Limfjordens vande - skumsprøjt i hovedet og vand på fødderne, da farten blev sat op. På hjemturen servede Peter Kaffe og kage, så sukkerbalancen kunne opretholdes og snart kunne vi skimte Sallingsund broen i det fjerne. En dejlig dag og oplevelse var ved at slutte og vi stævnede ind i Nykøbing lidt før planlagt men efter en fantastisk dag på Limfjorden.

Der skal lyde en stor tak til DV TMS og Peter Penner for det praktiske arbejde med tilrettelægning og gennemførelse. Sammen er vi stærke, det beviste dagens tur, da der var repræsentanter for alle de 4 foreninger, samlet i TMS Veteraner.

Tak for en dejlig dag.


VALDEMARSDAG I SKIVE.


Så er Valdemarsdagen tilbage i Skive. Med 14 faner

og i alt 68 deltagere må det siges at være en succes

efter 15 års fravær. Vi takker for godt samarbejde

med DS Viborg i de mellemliggende år, men nu kan

vi igen stå på egne ben.

Dagen startede kl. 18 på Posthus Torvet, hvor delta-

gerne mødte op og formanden for Danmarks Sam-

fundet LF Skive, Preben Sloht, bød velkommen.

Med Skive Gardens tamburkorps i spidsen marcherede optoget ad Adelgade, , Torvegade, tilbage til gågaden, ad Frederiksgade til Asylgade for at ankomme til Skive Kirke, hvor Valdemars gudstjenesten blev afholdt. Efter indmarch med fanerne forestod Sogne- og feltpræst Mads H. Callesen gudstjenesten og kaldte herefter de foreninger op, der skulle modtage fane. Mads læste et vars specielt udvalgt til hver enkelt forening, hvorefter fane og diplom blev overrakt af formanden, Preben , der formanede fanebæreren at passe godt på fanen.

Fanerne marcherede ud af kirken til postludium og ned til Sognegården, hvor de danner espalier og modtog gæsterne på denne festlige måde.

Under kaffen talte 1. viceborgmester, Mogens Birkelund, for fanen og flaget og trak nogle paralleller til den nuværende situation i Europa. En stor tak til Mogens for en tale, der gav anledning til lidt eftertanke.

Thøger Berg Nielsen takkede for at have fået lov til at træde ind i stedet for Regimentsfanen med Politihjemmeværnskompaniets fane, og rettede en tak til bestyrelsen for det gode initiativ med at få fejringen tilbage til Skive.

En særlig tak skal lyde til Skive Garden, Tambohus Ungdomsskole, Mads Callesen og Sognegården, der sammen med Hancock havde været med til at gøre dagen til en succes.

Tak til alle deltagerne for en flot dag - vi ses igen den 15. juni 2023.

26 veteraner og pårørende med 8 faner var mødt op for at markere FN's 77.års dag ved Mindestenen i Skive. Traditionen tro startede vi på slaget 11 fra Vor Frue Kirke og formand (FMD) Preben Sloht bød velkommen og overbragte en hilsen fra Thøger Berg Nielsen, der havde været ude for et uheld og var blevet forhindret i at holde gæstetalen ved Mindestenen.

Per Harritz, Politihjemmeværns Kompagni Skive-Krabbesholm, holdt Thøgers tale, der gav et indblik i de mange missioner og opgaver, FN havde deltaget i gennem de 77 år.

Herefter lagde Chris Ferrari en buket på vegne af Danmarks Veteraner Thy-Mors-Salling, hvorefter trompeter Birgit Damgaard, PMUK, blæste Danmarks sidste honnør. FMD lagde en krans fra Veteran café Skive til tonerne af Kongernes Konge.

FMD takkede for den flotte deltagelse og bad alle gå med i Caféen til en bid brød og bad alle synge med på sidste vers af Altid frejdig akkompagneret af vor dygtige trompeter.

I Caféen havde Linda, Joan og Peder gjort klar til frokosten og da Thøger var forhindret, så gled foredraget ud og gav tid til en god snak over bordene.

Da vi nærmede os kl. 13 begyndte de nødvendige tiltag ifm. Statsministerens besøg, dvs. PET kontrol af området, tilretning af program med staben og aftaler med pressen, DR og TV2, så alt var klar til Statsministerens ankomst.

Kaffen blev gjort klar og FMD og Søren Gade tog imod Mette Frederiksen og FMD gav en kort orientering om FamilieHuset og vores brug af dette. Herefter hilste Statsministeren og Søren Gade på alle deltagere og blev budt officielt velkommen til Caféen.

Fra lokalt hold deltog Anne Paulin og Peder Christensen.

Herefter gik snakken lystigt over kaffe og hjemmebagt kage en lille halv time inden Statsministrene adresserede forsamlingen og overbragte en tak til alle for deres indsats. Søren Gade overbragte også en hilsen og der blev mulighed for at rette et par spørgsmål til vore gæster. Det var en meget fin mulighed for, at gøre opmærksom på nogle af de ting, som vi gamle krigere gik og funderede over og de fik noget med hjem at tænke over.

Tiden løb og det var tid til at sige farvel, så FMD takkede for, at man havde taget sig tid til i en travl valgkamp, at kigge forbi Veteran Caféen og få lidt viden og snak med herfra. Det var en god og spændende dag for os alle.

Tak til alle deltagere for en god dag og en særlig tak til mine ledere, der igen ydede en kæmpe indsats for at gøre det til en god dag.