Velkommen

Under de enkelte årstal kan du følge med i aktiviteter og hændelser i Caféen gennem tiden. God fornøjelse.

Vinterferie med "Gør det selv Hotter".

34 var mødt frem til aftenens Café, hvor Jørn og Køkken teamet diskede op med "Gør det selv Hotter" Det blev en succes og der blev guffet til den helt store medalje.

Inden traktementet nævnte Preben, at en af vore kammerater, major Stanley Møller Nielsen, var afgået ved døden tirsdag den 14. februar og udtalte et "Ære være Stanleys minde". Stanley havde en stor berøringsflade, så der var mange der kunne mindes ham .

Preben omtalte herefter vores støtte til Ukraine, der bliver organiseret af en lokal gruppe, med Kristen Hedegaard Nielsen, som ankermand og garant for, at støtten kommer derhen, hvor den gør størst nytte.

Der kan støttes med tøj, fodtøj, lys mv. til børn og voksne samt til soldaterne i form af uniformer, støvler, huer samt gamle generatorer og små droner. Alt kan afleveres ved formanden, Frilandsvej 15, 7800 Skive eller på tirsdag den 21. februar kl. 9-13 i Caféen. Øvrig støtte - se opslag fra Skivehus Rotary Klub.

Herefter introducerede Preben Mogens og Leif fra tilbuddet Kom videre Mand, der henvender sig til enlige mænd og er et forløb over 8 gange med start først i marts. Se mere på Frivilligcenter Skive.

Endelig nævntes det, at oberst-P Jens Kofoed mangler chauffører til at køre busser til Ukraine, se opslag.

Tak for en hyggelig aften til alle.