JULETRÆSFEST den 19. december 2018

Onsdag den 19. december 2018, kl. 1800, mødtes 14 børn og 30 voksne til årets juletræsfest.

Vi startede med at byde velkommen til de mange fremmødte og formanden nævnte de mange flotte donationer og sponsorer, som har gjort det hele muligt året igennem. Denne gang var vi så heldige, at 3 af vore sponsorer kunne være til stede, og det gav nogle hyggelige snakke om det der sker i Caféen.
Til paraden kunne vi kalde 4 børn frem og dekorere dem med Børnemedaljer, og det var 4 stolte gutter, der i fineste retstilling modtog denne og de rosende ord med pålæg om at bære medaljen med stolthed.

Charlotte Danefeld takkede for godt samarbejde under Nyland Forum og talte om betydningen af det frivillige arbejde og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde i det nye år.

Herefter blev der budt på på kaffe/te/ gløgg og sodavand, sponsoreret af Hancock, samt varme æbleskiver og julekager. Snakken gik livligt i alle stuer, da så mange var mødt op for at sige Glædelig Jul.
Julemanden kiggede ind til børnenes store glæde og havde en godtepose og en flot julegave med til børnene, sponsoreret af Guldsmed Østergaard, En dejlig aften og et godt punktum for et spændende 2018.

Vi vil her takke alle vore sponsorer for den flotte støtte i året der gik og glæder os til at tage fat på 2019, hvor vi vil præsentere mange nye aktiviteter bl.a Bueskydning og en ny Weekend tur, der bliver kombineret med fiskekonkurrence og kanosejlads.

Vel mødt onsdag den 2. januar til Nytårsparole.

Donation fre Inner Wheel Klub Skive.

Kære veteraner og pårørende.
I dag var jeg en tur på Julemarkedet, som Inner Wheel Klub Skive arrangerer hvert år på Langesgaard ved Breum.
Traditionen tro uddeler klubben støtte til det frivillige arbejde og Veteran Café Skive fik en donation på kr. 3.000,- til vort fortsatte arbejde for veteraner og pårørende i Skive området.
Det er et flot og spændende marked og der åbent til kl. 16 i dag og 10-16 i morgen - et besøg værd.
Vi retter en kæmpe tak til Inner Wheel for donationen og fordi de tænkte på os. TAK

Donation fra Nyland Forum 2018.

Donation fra Nyland Forum.
Der er tilgået en donation fra Nyland Forum 2018, på kr. 2.000,-, som tak for hjælpen før/under og efter konferencen. Vi var glade for at kunne hjælpe og være med til at vise, at veteraner har mange gode kompetencer, der kan udnyttes både ved komplekse og lidt triggy opgaver.
Vi siger tak for godt samarbejde og den flotte støtte. TAK.

Veteraner med kompetencer.

Download fil

FISKETUR/FAMILIEDAG VED KARUP Å

Karup å søfiskeri 2.87 kg

Karup å søfiskeri 2.87 kg

ALLE FANGEDE FISK (NÆSEN ALLE)

Vejret var blæsende men dog lunt, da ni voksne og 6 børn mødtes på Hessellund Sø-camping.

Vi startede med kaffe og rundstykker og gik derefter ned til de små søer, hvor de voksne hjalp børnene med at fiske.

Alle fangede fisk, næsten!

Ved middagstid startede vi grillen med pølser, brød og frikadeller.

Børnene fik vejet deres fisk og der var medalje til de tre største fisk.

Alle børnene fik en lille gavekort til at købe slik for hos købmanden.

Derefter fik børnene en tur i svømmepoolen.

De voksne skulle prøve lykken i den store sø, også her var der gevinst.

Der blev fanget tre fisk.

Vi sluttede dagen af med eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage.

Mange tak til vore hjælpere, Linda og Elly.

Venlig hilsen Jørn

DANISH AIR SHOW 2018 I AALBORG

11 børn og voksne fra Caféen tog tidlig søndag morgen afsted til det store Air Show i Aalborg. Vejret tegnede godt men vi skulle senere erfare, at metrologer ikke altid får helt ret i deres prognoser. Pyt med det - vi var forberedte.

Vi startede turen kl. 0630 for at være fremme i god tid og valgte derfor at spise morgenmad efter ankomst til Flyvestationen. Det foregik feltmæssigt og herefter gik det ellers løs med at se på de forskellige fly, biler og udstillinger - godt garneret af nogle flotte opvisninger i luften. Børnene fik lavet armbånd af faldskærmsliner - det tror jeg vi skal sætte dem til i vinter, så kan vi få en flot salgsartikel i Caféen.

Af enkelte fly vil jeg fremhæve især den norske Starfighter, den danske Dakota og selvfølgelig de danske helikoptere, der lavede flere forskellige opvisninger.

På vejen hjem gik vi i beredskabsområde Brovst, hvor vi genoprettede såvel kampkraften som væske balancen i den italienske messe (Pizzeria). En dejlig dag og stor tak til deltagerne for en hyggelig søndag.

Donation fra Spar Vest Fonden

Tirsdag den 20. februar modtog Caféen tilsagn fra Spar Vest Fonden, at vores ansøgning om støtte til foredrag og uddannelse ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde var blevet imødekommet. De 10.000,- kr. skal anvendes til at give vore ledere en bedre mulighed for at støtte vore veteraner og pårørende samt oplyse om emner, der øger forståelsen for de problemer, flere går og tumler med. Samtidig skal vi også høre om muligheder for at ændre livsstil og holdning samt høre veteraner og pårørende fortælle deres historie.

En kæmpe tak til Spar Vest Fonden - uden jeres opbakning - ingen Café.

Donation fra Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar

De 3 modtagere af donationer var repræsenteret af Bjarne Müller og Preben Sloht, Veteran/Pårørende Café, Kirsten Dahl og Maria Sønder fra

De 3 modtagere af donationer var repræsenteret af Bjarne Müller og Preben Sloht, Veteran/Pårørende Café, Kirsten Dahl og Maria Sønder fra "Luftskibet" og Jørgen Breum Hansen fra "Sind".

Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar i Skive har den 31. januar 2018 uddelt sit overskud fra logens julestue i november sidste år. Overskuddet var på 30.000,- kr, som går til 3 forskellige modtagere i år. Alle modtagere er steder, der prøver at hjælpe brugerne med de svære situationer i hverdagen, hver på sin måde. De 3 modtagere af donationerne på hver 10.000,- kr var Mødestedet "Sind", Veteran/Pårørende Café Skive og "Luftskibet", der holder til på Rusmiddelcentret i Skive. Donationerne blev overrakt i logens lokaler med efterfølgende middag og et spændende og rørende foredrag med Per Hansen, der er journalist og tidligere ansat på TV Midtvest. Han talte over emnet "Skæve eksistenser" og det med stor medfølelse og kærlighed til deltagende personligheder. En dejlig aften, der til vor store overraskelse bragte endnu en donation til Caféen.

En stor tak til Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar for det flotte skulderklap og vi skal vide at udnytte donationen til vore veteraner og pårørendes bedste.

Gule Ærter en succes.

24 mødte op til hyggeaften med gule ærter og tilbehør onsdag den 17. januar. Der kom gæster fra både Aalborg og Viborg, og der var sørget for kaffe med brød til de, der ikke elsker ærter. De lækre ærter og tilbehør fik hurtigt ben at gå på og der skal lyde en stor tak til vore kokke, Jørn, Helene og Peder samt de øvrige hjælpere i køkkenet.

Del siden