Juletræsfesten blev igen en succes.

Onsdag den 20. december mødtes 44 juleglade pårørende og veteraner op til årets Juletræsfest. Sygdom havde desværre igen i år gjort indhug i de tilmeldte, idet 9 måtte melde afbud. Der blev sendt en varm tanke til disse men ellers bredte julehyggen sig hurtigt i FamilieHuset.

Formanden bød velkommen og nævnte kort de gode oplevelser vi havde haft i årets løb samt gav en status på de kommende forbedringer af huset. Vi får mange ønsker opfyldt, men det kniber med etablering af adgang til 1. salen for gangbesværede og kørestolsbrugere, men det arbejder vi videre med i løbet af 2018.

Efter velkomsten samledes man så på 1. salen til parade. 14 børn skulle have tildelt Børnemedaljen, med desværre var 4 forhindrede i at møde op. Det klarer vi dog senere. I motivationen nævnte formanden, at uden børnenes hjælp og støtte så havde det været svært at få livet til at fungere i familierne under udsendelsen og selvom man kunne være bange, så ydede man en indsats for at i alle kom godt igennem. "I har været både mor/far søster eller bror - og jeres indsats har betydet alt for hele jeres familie, derfor hædres i her på denne festdag". Børnene blev dekoreret og fik diplom med hjem og så blev alle inviteret på kaffe, te, gløgg, sodavand og æbleskiver og småkager nedenunder.

Mens hyggen bredte sig og nogle børn fik lavet de sidste julegaver i form af billeder mv. så gik snakken livligt blandt vore veteraner og pårørende og der blev udvekslet erfaringer og gode gamle historier. Hyggen blev afbrudt af Julemandens klokke og børnene var hurtige til at stimle sammen om ham og han havde da også en gave til alle børn og en godtepose med, så han blev behørigt fejret og der blev ønsket Glædelig jul og Godt Nytår.

Hyggen fortsatte en god times tid endnu inden det var tid til at bryde op. Formanden nævnte i afslutningen den store støtte vi havde modtaget i årets løb og nævnte specielt Hancock Bryggerierne for deres støtte med sodavand hele året, Guldsmed Østergaard for den flotte støtte til Temadagen men også til julegaverne og endelig Veterancentret, der via 10 Mio-puljen gjorde mange aktiviteter mulige i 2017. Tak til alle sponsorer for støtte i 2017 med håbet om fortsat godt samarbejde i 2018.

TAK FOR ÅRET DER GIK OG PÅ GENSYN I 2018.

Café aften onsdag den 22. november 2017

Der var mødt 16 veteraner og pårørende op til aftenens oplæg om idræt som en vej tilbage til et godt liv. Piet Funder Svendsen fortalte kort om sin historie og gik herefter over til at berette om sin oplevelse af at komme tilbage via idrætten. Piet havde tidligere været aktiv indenfor basket, men det glippede pga. PTSD og da han hørte om idrætsprojektet meldte han sig til. Han genfandt her sin glæde ved sporten og det endte med, at han deltog ved invictus Game i Orlando, USA 2016. Han deltog i bueskydning og kørestolsbasket og var med til at vinde bronce til det danske baskethold. I bueskydning gik det også godt, men ikke til en placering på podiet. Beretningen om kampen tilbage og til i dag, hvor han deltager aktivt i bueskydning for Holstebro og er træner for et baskethold på Åkjærskolen i Skive, var en spændende rejse. Undervejs kom han i kontakt med en idrætspsykolog, der opfordrede ham til at bruge Mindfulness som en del af træningen. Det havde han tidligere prøvet uden held, men nu var der en mening med det og det virkede så godt, at det er en daglig rutine ifm. skydningen.

Piet gav et glimrende billede af hvor langt man kan "bevæge" sig med idrætten som følgesvend og gjorde et godt arbejde for, at flere tager imod tilbudene fra Forsvaret og Dansk Idræts Forbunds (DIF) Soldaterprojekt. Et spændende og livsbekræftende indlæg, som han høstede stort bifald for. Caféen takkede med et krus som erindring og ser frem til at møde Piet på vej til basket træning om onsdagen.

Herefter tog Anne Fritzner fra DIF Soldaterprojekt over, og orienterede levende om dette. Projektet er et tilbud til veteraner og deres pårørende om gennem idræt at give skadede veteraner, fysiske som psykiske, et frirum og ny energi til, at håndtere en udfordrende hverdag. Projektet har flere tilbud i støbeskeen og vil på sigt lave lokale aktiviteter også i Skive, hvor Regimentet og Caféen kan være samarbejdspartnere. Man skal ikke være en supermand for at deltage, alle deltager på det niveau, man føler sig hjemme på, og man kan tage de nødvendige pauser, som kræves.

Indtil vi kan arrangere noget lokalt, så kan i benytte jer af et godt tilbud, nemlig "Aktivitets- og Julehyggeweekend" i Vejle den 16-17. december 2017. Deltagelse er gratis og der bydes på bl.a. Bueskydning, Judo, Fægtning, Svømning og en overraskelse. Derudover er der juleklip, hygge og gaver til de mindste. En weekend for hele familien. Alt er gratis og Caféen kan om nødvendigt støtte omkring transport. Tilmelding direkte til DIF på mail: soldat@dif.dk  senest den 1. december 21017, gerne med info til formanden.

Formanden takkede Anne for indlægget og aftalte at vi koordinerer tæt med DIF Soldaterprojekt og er klar til et tættere samarbejde omkring aktiviter i Skive området. Anne fik Caféens krus med som en tak for et spændende indlæg.

Herefter blev der budt på smørrebrød og kaffe og hyggen fortsatte nogle timer, hvor der var mulighed for at udfritte Anne omkring projektet og skabe den første kontakt. En god og oplysende aften, men vi savnede vore kammerater fra Veteran Café Viborg, der var inviteret.

NB! Der kører i øjeblikket et Mindfulness kursus for veteraner på kasernen, betalt af Skive Kommune, og jeg tor jeg udtrykker alles mening når jeg siger, at "det dur". Vi vil derfor evaluere forløbet og indstille til kommunen, at der oprettes et tilsvarende hold i 2018, så er i blevet interesseret, så spørg ind til det på næste Café aften den 6. december, så vi kan have en deltager liste klar til vores tilbagemelding.

Tema aften om PTSD

Oberst Lars R. Møller fortæller levende

Oberst Lars R. Møller fortæller levende

Mandag den 23. oktober havde Skive Kommune ved Veterankoordinator Claus Mosbæk inviteret til Tema aften om PTSD. Aftenen blev gennemført i samarbejde med Veteran Caféen og støttet af en af vore lokale sponsorer, Guldsmed Martin Østergaard, Veteranstøtten og Veterancentret via 10 Mio-puljen. En stor tak til sponsorerne, uden jeres opbakning var det ikke lykkedes.

82 spændte pårørende og veteraner var mødt op til aftenen, der startede med en velkomst af formanden for Veteran Café Skive, Preben Sloht, pga. borgmester Peder Christian Kirkegaards sygdom, og han kunne bringe en hilsen fra denne. Arrangementet er det første i regi af Veterankoordinatoren og der blev budt på et spændende program med indlæg af bl.a. Claus, der fortalte om kommunens veteranpolitik og arbejdsopgaver samt kom ind på ønsker for fremtiden.

Herefter holdt psykolog Felicia Nyløkke, Veterancentret, et indlæg om PTSD, symptomer, hvordan udvikles det og hvad kan centret hjælpe med. I velkomsten vovede formanden det ene øje da han lovede det sidste nye på området, men det blev alligevel indfriet af Felicia. Indlægget vakte stof til efertanke og der var flere specifikke spørgsmål til emnet. Et enkelt område blev særligt drøftet, nemlig de erfaringstal, som centret arbejder ud fra. Flere mente, at "det vandtætte skot" mellem psykolog og arbejdsgiver ikke virkede og at mange fik en fyreseddel efter at have fået diagnosen PTSD. Dette, selvom de var i behandling og dermed kunne blive egnede til fortsat udsendelse. Dette administreres pt. ikke særligt smidigt og det betyder, at mange med PTSD går og trykker sig og dermed har Veterancentret ikke det korrekte billede af hvor mange der egentligt får psykiske problemer. Dette bør der snares gøres noget effektivt ved.

Herefter kom veteranægteparret Gitte og Allan Felsted Christiansen på podiet. De fortalte om livet som ægtefæller og forældre med PTSD. I deres tilfælde havde Allan en god udsendelse og kom styrket hjem, hvorimod Gitte fik en meget traumatiserende udsendelse. Den bød på mobning, seksuelle overgreb, kønsdiskriminerende handlinger og desværre på dårlig ledelse fra enhedens side. Det betød lange sygdomsperioder og efterfølgende exit fra forsvaret og forskellige jobs, men stadig med flere sygdomsperioder, uden der kom en egentlig diagnose. Det fik senere direkte indflydelse på den første datters liv og også den yngste. Midt i denne periode, hvor Allan måtte være familiens støtte og faste klippe, endte Gitte i en tilstand hvor selvmord kom på tale. Familien fik dog en chance da der endelig var en behandling der gav lidt lys og efter kontakt med Veterancentret og en nu fastlagt diagnose, vendte livet for dem. Gitte er netop ved at lægge sidste hånd på sin uddannelse som NLP- og Psykoterapeut, Allan er godt i gang med en tilsvarende uddannelse ved siden af sit job som certifikatsvejser, og det bedste af det hele, begge piger er på ved ud af den rette vej efter utallige forsøg på, at få den rette diagnose og dermed den rette medicinering og behandling - både autoriserede som alternative. Historien beviser, at man kan skabe sig en god tilværelse på trods af modgang, sygdom, manglende accept fra det etablerede samfund, men det kræver at man tager ansvar for sit liv og at man kæmper for det. Gitte og Allan høstede stort bifald og ros for indlægget, der på en ny måde gav indsigt i et liv med PTSD.

Efter en kort kaffepause, hvor der blev serveret brød, gik oberst Lars R møller på podiet. Tiden var løbet lidt fra os, så Lars lovede at tilpasse sit indlæg til tiden og heldigvis er han en person, der hurtigt og præcist kan komme ud med sit budskab. Jeg fornemmede ikke, at vi manglede noget - måske et par af oberstens lune anekdoter, men det var et godt og seriøst indlæg og med hans vanlige skarphed. Han talte ud fra emnet/bogen "Vi slår ihjel og lever med det", en kontroversiel titel, men det blev underbygget på fornemmeste vis. Foredraget var bygget op over "De fem faser - Platformen - Hvad sker de runder kamp" og desuden forberedelse, reflektion og hjemkomst. Obersten er kendt for at være soldatens mand og det skinnede igennem ved flere indlæg, at det drejede sig om, at forberede og træne denne på den mest optimale vis til opgaven. At han måske var langt forud for sin tid kan man selv vurdere, men jeg er fuldt enig i hans vægten af de forskellige færdigheder og træningsmoduler. Vi fik også en fin forklaring på de forskellige faser man kommer igennem når kamp er umiddelbart forestående samt hvad der sker under kamp. Hans indsats som forfatter har bragt ham vidt omkring i videns indhentning og han har bla. lavet et studie omkring hvad der sker under kamp og havde fået 406 spørgeskemaer tilbage og ved et senere opfølgende skema 193, hvilket gav et solidt indblik i dette emne. Omkring "Tanke og reaktionsmæssige ændringer" kunne han konstatere, at den danske soldat var helt i top hvad angik "Automat pilot" reaktioner hvor de amerikanske var nede på 74 % mod den danske 91 %. Udover disse spændende detaljer kunne han supplere og underbygge flere af Felicias punkter, og dermed bakke op om det fælles mål, at komme videre og ændre opfattelsen af os fra "ofre" til personer der fortjener respekt. Et spændende foredrag, der efter lidt "oberstrespekt" gav anledning til flere spørgsmål.

Aftenen sluttede med en tak til vore foredragsholdere for de spændende indlæg og til vore sponsorer. Vi kan glæde os til det næste møde i Veterankordinatorens regi og vi er klar med støtte og opbakning når han kalder.

Tak til alle for en god aften.

Viden om Veteraner den 10. oktober i Horsens.

Det handlede om det gode samarbejde, da over 180 aktører på veteranområdet mødtes til konferencen Viden om Veteraner tirsdag formiddag på Hotel Opus i Horsens.

- "Det handler rigtig meget om at få sat et fælles ”vi på veteranområdet” i spil. Vi er rigtig mange, der hver især gør noget godt for veteraner i Danmark. Her er oplægget fra Veterancentret, at vi kan inspirere hinanden og gøre endnu mere godt, hvis vi samarbejder", siger chefen for Veterancentret, oberst Susanne Kiholm Lund.

Programmet blev udleveret, da vi ankommer i Horsens.  Vi startede med en frokost kl. 11, inden chefen Susanne Kiholm Lund bød velkommen og præsenterede temagruppedrøftelserne, som foregik det meste af eftermiddagen. De fire temagrupper handlede om beskæftigelse, idræt, behandling af psykiske efterreaktioner og pårørende.

Inden temadrøftelserne begyndte var der en præsentation af den nye chef for Veterancentret, oberst Susanne Kiholm Lund. Hun fortalte om sit liv i forsvaret, på trods af hendes far, oberst Jens Christian Lunds bemærkninger om, at soldaterlivet ikke var noget for kvinder. Obersten har haft en bred tjeneste bag sig og mange nikkede genkendende til hende og fik en hyggelig gensynssnak med den nye chef. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde. Herefter var der en præsentation af de enkelte temagrupper og vi var repræsenteret i alle fire. Endelig gav bestyrelsesmedlem i DGI Christina Hedegaard et oplæg og kickstartede debatten med sine praktiske erfaringer om det gode samarbejde.

Vi fik mange nye informationer til glæde for jer ved mødet og skabt nogle nye kontakter. Enigheden om, at det regionale samarbejde skal udbygges var stor. Vi vil således arbejde videre i Café Forums arbejdsgruppe med fælles aktivitetsoversigter, udbygge samarbejdet og komme med et oplæg til forårets møde, der vil blive afholdt inden den næste konference ved Veterancentret, formentlig ultimo maj.

Familieweekend til Hevring.

8 veteraner, børn og forældre mødtes lørdag den 23. september kl. 0900 til den anden Familietur arrangeret af Veteran Café Skive. Vi blev desværre ramt af afbud fra 5 familier i sidste øjeblik, men de fremmødte fik en dejlig weekend med børnene i højsædet. Turen var støttet af "10 mio kr. puljen" ved Veterancentret. Det er helt bestemt en aktivitet, der skal udbygges i samarbejde med de øvrige Veteran Caféer i Midt- Vestjylland.

Vi mødtes desværre kun med 2 familier, men aht. børnene og den lidt problematiske reservation af forplejning ved Forsvarets Etablissementer, så valgte vi at gennemføre aktiviteten. Der var afbud fra 2 af vore egne familier, der pga. arbejde måtte melde fra samt 2 familier fra Veteran Café Viborg og en enlig mor, der var blevet separeret fra ægtefællen siden sidste år. Det er desværre også et parameter, at veteranen melder fra pga. ”dagsformen”, men det opvejes normalt med et stort deltagerantal.

Vi valgte at køre i 2 privatvogne aht. økonomien og det gjorde turen billigere. Vi startede med et besøg i Randers Regnskov og efter frokost tog vi i det nærliggende Svømmeland, hvor pigerne muntrede sig i flere timer. En god start på turen og vi forlagde nu til Hevring lejren, hvor vi havde reserveret indkvartering og forplejning. Vi fik, som vanligt, en flot betjening og noget godt mad, grill og der var bagt kage til os også. Så efter en lang og begivenhedsrig dag med masser af motion med boldspil osv. faldt der ro over børnene og vi voksne kunne få en uddybende snak.

Vi voksne fik vi en god samtale og det var især for den ene et godt forum at få vendt mange ting og alene det gjorde hele turen værd at gennemføre.

Søndag morgen mødtes vi til morgenkaffe kl. 0800 og vi smurte en madpakke til frokost inden vi udkvarterede. Stor ros til alle deltagere for den gode oprydning på kvartererne. Vi forlod lejren ca. 0930 og kørte til Kattegatcentret i Grenaa, for at besøge akvariet. Her kunne børnene opleve fodring af sæler og vi nød vor medbragte mad.

På turen hjem blev trangen til en is stor, så vi lagde turen indenom Randers, hvor man fik en "bette" is ved Grønvang, et bery - nej berømt sted, hvor man får en god is.

Vel hjemkommen til Skive blev der taget afsked og alle roste turen. Alle syntes det havde været en succes - synd der ikke var flere med, men de kommer sikkert næste gang, når de har hørt om denne tur.

Samling af Veteran Caféer i Karup

Den 19-20. september var 4 af Caféens ledere deltager i Veterancentrets Samling for Veteran Caféer i Karup. Danmarks Veteraner og Veteranstøtten havde inviteret til et formøde tirsdag aften, så vi kunne blive rystet sammen og lære de nye i kredsen at kende. Derudover var der en præsentation af specialdyner, puder og stole af konsulnet Jette Reinewald fra firmaet PROTAC.

Disse produkter kan hjælpe veteraner med PTSD til at få en bedre søvn og Soldaterlegatet har støtet flere gennem tiden. Kontakt formanden hvis du har spørgsmål til dette.

Aftenen sluttede med natmad og snak med deltagerne og vi var vel forberedte til det officielle program onsdag.

Programmet bød på flere nyheder og en mulighed for at udveksla erfaringer og informationer og var helt igennem en succes, der bør følges op en gang årligt. Der var så mange gode informationer og idéer at det alene gjorde det værd at deltage i. En stor tak til alle parter for et godt møde.

En ekstra overraskelse var det, at den nye chef for Veterancentret, oberst Susanne Lund, kom forbi og hilste på. Vi ønsker Susanne hjerteligt tillykke med jobbet og glæder os til det kommende samarbejde.

Flagdag den 5. september 2017

For 9. gang afholdt Skive Kommune og Ingeniørregimentet Flagdag for Danmarks Udsendte. Det blev til en helt fantastisk dag for alle deltager og et dejligt solskin bød os alle velkommen. I år var der til alles store glæde besøg af D.K.H Prins Joachim, prinsesse Marie til markeringen af dagen. Dette gjorde det helt specielt for veteraner og pårørende. Viceforsvarschef  Per Ludvigsen og Udlændige- og Integrationsminister Inger Støjberg havde også valgt at besøge Skive denne dag, Inger Støjberg besøgte senere Caféen.

Inden paraden mødte D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie, Simone Bech Nielsen, initiativtager til ”Respekt – Vi Tænker På Dig. Her fik Simone lejlighed til at fortælle Prinseparret om hendes projekt.

Vi startede med parade ved regimentets minde mur og mindestene, hvor vort fanekommando deltag. Herefter var der frokost for særlige indbudte og her fik formanden plads ved HKH Prinsesse Maries bord. Det gav sig udslag i en samtale om Caféen og det frivillige arbejde der bliver gjort her og H.K.H udtrykte ønske om ved lejlighed at besøge denne. Et ønske vi vil forsøge at indfrie.

Dagen fortsatte med gudstjeneste og march gennem byen, der endte på Posthustorvet, hvor der efter paraden blev budt på reception med lidt lækkert til ganen og drikkevarer fra vort lokale bryggeri Hancock. En flot parade med taler af viceforsvarschefen. borgmesteren og fg. regimentschef.

Efter paraden var Caféen vært ved eftermiddagskaffe og Udlændige- og Integrationsminister Inger Støjberg havde lovet at holde et ille indlæg om livet på Christiansborg samt hendes støtte til veteraner, der har givet sig udslag i flere donationer til vores arbejde. Inger er en meget underholdende taler og vi fik mange gode grin undervejs, men hun svarede også ærligt på tilhørernes spørgsmål. Vi takkede Inger for hendes støtte og foredraget ved at tildele hende vort kaffekrus og pin, idet formanden udtrykte, vi ved jo ministeren ikke må modtage honorar. Hertil svarede Inger med et glimt i øjet - så havde i jo bare fået en donation mere.

Stor tak til minister Inger Støjberg, der tog sig tid til besøget og orienteringen om Caféen selv om hun havde et stramt program for sig.

Dagen sluttede med et storslået arrangement i Skive Teater, hvor Skive Kommune var vært ved en reception med lidt godt til halsen. Igen et flot traktement og mange rosende ord til Vaféen under talerne fra Borgmester Peder Christian Kirkegaard, fg. regimentschef René Nyborg Sindberg-Sørensen samt helt specielt Tapperhedskors modtager Casper Westphalen Mathiesen. Stor tak til Skive kommune for denne værdige markering af Flagdagen.

Vi glæder os allerede til næste år.

ÅBENT HUS på SKIVE KASERNE

Lørdag den 2. september havde Ingeniørregimentet inviteret til Åbent Hus og vi var selvfølgelig til stede med både fanen og en stand i forhallen til Kantinen.

Igen i år blev det en kæmpe succes både for regiment som Café idet over 4300 mennesker deltog i arrangementet. Dagen startede vanen tro med parade for alle enheder, hvor Bent og Jørn igen stillede med vores fane sammen med de øvrige foreninger. Herefter blev soldaterne præsenteret for deres pårørende. Senere gik det løs med udstillinger, aktiviteter, afprøvning af materiel og ikke mindst køreture i det pansrede materiel. Det er altid et hit blandt den yngre del af de besøgende. Et stort og flot arrangement af Regimentet.

Veteran Café Skive havde sammen med "Respekt - Vi tænker på dig", ved Simone Bech, opstillet stande i forhallen til Kantinen, så alle skulle forbi med mulighed for at prøve Simones lotteri eller få en snak og en lille handel med Veteran Caféens personale, specielt Henrik og Jørn og Lena. En stor tak til jer.

Vi ses igen næste år til Åbent Hus.

Veteranforum for Midt-Vestjylland har set dagens lys.

Lørdag den 26. august var alle caféer, lokalafd. af Danmarks Veteraner, Veterankordinatorer og Veterancentret inviteret til et møde vedr. et evt. samarbejde mellem de Midt-Vestjyske aktører i det frivillige arbejde med veteraner og pårørende. Ud af 16 inviterede mødte 10 frem og vi var i alt 18 deltagere. Vi havde modtaget afbud og det glædelige var, at der var mødt 7 ud af 10 Veteran Caféer.

Der blev orienteret fra Veterancentret og formanden for Veteran Café Skive og ellers var ordet frit. Der var en særdeles positiv debat og mange gode råd og idéer til efterlevelse og man blev enige om, at nedsætte et udvalg, der arbejder videre med forummet. Der indkaldes til nyt møde primo 2018 og inden da vil kontakten omkring aktiviteter blive udbygget i form af samling af aktivtetsoversigter mv.

En dejlig dag med et godt udbytte, som vi vil øse af til det kommende møde i Karup, Samling af Veteran Caféer, den 19-20. september.

Tak for en dejlig dag og alle de gode råd og idéer.

Classic Military Show - en succes.

Efter 2 dejlige dage i Tovby i Finderup øvelsesterræn den 18-19 august, kan vi nu gøre status. Var det indsatsen værd? Skal vi deltage igen? Til begge spørgsmål kan vi svare JA! På trods af det vekslende vejr var der rigtig mange besøgende begge dage og vi fik talt med veteraner, pårørende og en masse nysgerrige, der skulle høre lidt om vores arbejde i Caféerne.
Vi fik skabt kontakter der betyder nye brugere og vi fik sat fokus på det frivillige arbejde, der gøres for kammeraterne og deres pårørende.
En stor tak til Villy og Mogens fra Veteran café Holstebro for husly og godt samarbejde og til Henrik. Jørn og Lena for jeres indsats på standen. En succes vi vil gentage om 2 år når CMS vender tilbage. En stor tak til arrangørerne for at stille en plads til rådighed, vi kommer igen.

Udflugt til Danmarks Flymuseum i Stauning onsdag den 9. august 2017

I håbet om at se nogle af de gamle flyvemaskiner i luften, drog 11 af vore veteraner og pårørende afsted til Stauning for at besøge Danmarks Flymuseum onsdag den 9. august 2017. Dette var sidste chance for at se flyene i luften denne sæson, så alle håbede, at vejret ville arte sig.

Vel ankommet til Stauning kom skuffelsen desværre - vejret var af en beskaffenhed, så det ville være uansvarligt at sende flyene på vingerne - ØV.

Nå det skal jo ikke afholde en soldat fra at nyde situationen, så man lagde hurtigt en ny plan og fik lejlighed til at bese nogle af de fly og områder vi ikke nåede sidste gang. Det blev således en succes alligevel og vi vil tage turen op igen næste år og så bede til, at vejret holder til den tid.

Efter en skøn rundgang ver der tid til lidt forplejning så det var en flok tilfredse veteraner og pårørende, der satte kursen hjemad ved 21-tiden. Tak til Christian for ledelse og billeder.

Fisketur til Hessellund Sø-Camping

ALLE fangede fisk!

9 voksne og fire børn mødtes lørdag på Hessellund Sø-camping til morgenkaffe og rundstykker.

Morgenen startede med lidt finregn, men solen kom hurtig frem.

Kl. 9 gik vi alle til de små søer, hvor de voksne hjalp børnene med at fiske og ALLE fangede fisk!

Der var guld, sølv og bronze-medaljer til de, der havde fanget de største fisk + en trøstepræmie.

Ved middagstid tændte vi grillen og grillede fisk og pølser.

Efter middagen gik børnene i svømmebad og de voksne hyggede sig.

Fire voksne gik derefter til den store sø, hvor der også blev fanget fisk - STORE fisk!

Sidst på eftermiddagen sluttede vi med kaffe og jordbærtærte.

Venlig hilsen Jørn.

Valdemarsdag torsdag den 15. juni 2017

Valdemarsdagen i Viborg blev igen i år en manifestering af båndene mellem foreninger og Dannebrog.

Vi var 2 Veteraner fra Veteran Café Skive som deltog i Valdemars aftenen i Viborg Domkirke.
Alle deltagerne mødtes ved paradepladsen på Prinsens gamle kaserne, hvor der var ca. 40 faner repræsenteret ved Hjemmeværnet, soldaterforeninger, spejdere og en del andre foreninger.

Fane borgen blev ført an af Morsø Hjemmeværnsorkester og Claus Niebuhr havde kommandoen, så vi blev ført på værdig vis igennem Viborgs gader til Domkirken, hvor fanerne blev ført ind.

Der blev holdt en kort gudstjeneste, hvorefter Viborg damekor sang og Morsø Hjemmeværnsorkester spillede. Til slut blev der uddelt tre faner og en flagdug.

Efter gudstjenesten i Domkirken, blev faneborgen igen ført gennem Viborgs gader til Ungdomshuset Gravene 28 Viborg, hvor vi slutte af med kaffe og social samvær. En rigtig hyggelig aften med noget fantastisk vejr.

Udflugten til FSN Karup blev en succes.

Søndag den 30. april 2017 var ca. 20 veteraner og pårørende, heraf 8 børn, mødt op på FSN KAR. Vi blev i hovedvagten mødt af OS Jørgen D. Pedersen, der tog os på en rundvisning på flyvestationen med besøg ved Helikopter Wing og Brand- og Redning. Han indledte med en historisk gennemgang af flyvestationens historie fra den blev bygget af tyskerne i 1940 frem til i dag. En spændende beretning, der bl.a. afslørede at stationen havde tjent 4 herrer i dens levetid, nemlig Luftwaffe, Marinen - skulle vel derfor egentligt kaldes en flådestation, hæren (Hærens Flyvetjeneste) og fra 1950 Flyvevåbnet, i hvis tjeneste den er i dag. Bemandingen har været meget forskellig gennem årene ligesom antallet af fly. I dag er den base for Helikopterne og stadig med status som forstærkningsplads. Rundturen begyndte med et besøg i en hangar (Air Shelter) hvor de eneste 2 flyveklare Draken J35 befinder sig. Det drejer sig om en Draken AT (2 personers træningsfly) og en AR (fotorekognoscering). Et spændende gensyn, der afslørede havd "spidsen af en jetjager " koster, nemlig kr. 16.000,-.

Herefter gik turen til Brand og Redning hvor vi blev modtaget af vagtlederen, der fortalte om opgaver og de specielle køretøjer. Herefter blev alle inviteret på en tur i de store indsatskøretøjer, der stor glæde for børn og barnlige sjæle. Vi fik både set og hørt hvad de kunne og der var ikke et øje tørt hos ungerne. Derudover fik vi en demonstation af vores redningshelikopter EH-101 Merlin, der var på vej til Aalborg for at skifte vagthold. Det er en imponerende maskine og senere fik vi et kig ind i denne ved besøget hos Helicopter Wing idet vor guide fortalte om de forskellige opgaver den kunne løse. Som redningshelikopter er den udstyret med en lille operationstue og der er altid en læge ombord, når den bliver indsat. Desuden kunne den ombygges til mandskabstransport med maskingeværer som sikring og endelig kan den ombygges til royal transport med passende møblement og catering. En alsidig maskine som løser mange opgaver.

Vi sluttede rundturen med at fuldføre turen rundt langs hegnet, en tur på 12 km hvor vi også passerede den civile lufthavn. En spændende rundvisning med en meget vidende og hyggelig guide. Vi tog afsked med Jørgen indenfor vagten med et par flasker vin som tak og begav os til KFUM Soldaterhjem, hvor værtsparret havde lavet en lille frokost til os. Den bestod af gourmet hot dogs, sandwich, sodavand, kaffe og te, en dejlig afslutning på en god formiddag. Stor tak til værtsparret fordi de gad at åbne for os og tak for god mad og service.

Herefter var det tid til afsked og enkelte tog turen ud til de Tyske Krigergrave, der ligger i udkanten af Kølvrå, også en spændende oplevelse med tid til eftertanke.

Tak for en god tur til alle deltager og hjælper fra Flyvestatonen.

Donation fra Spar Nord Fonden

Onsdag den 12. april mødte flere end 30 veteraner og pårørende frem for at ønske hinanden en "God Påske". Jørn var klar med grillen og pølser og varme brød forsvandt sammen med kartoffelsalaten som dug for solen. Senere nød vi en kop kaffe og en småkage og kl. 1900 fik vi fint besøg fra Spar Nord. Det var Privatkundechef Olav T. Pedersen og Bankrådsformand Jørgen Andersen, der på vegne af Spar Nord Fonden kiggede ind for at overrække Caféen en donation på kr. 10.000,- til det fortsatte arbejde for veteraner og pårørende i Skive og omegn. Det er en flot støtte, der vil komme alle til gode ved gennemførelse af nogle spændende foredrag samt en videreuddannelse af vore ledere.

Vi vil gerne her rette en stor tak til Spar Nord Fonden og glæder os til at give jer alle nogle gode oplevelser, der også vil give jer svar på nogle af de ting, som i måske går og tænker på.

Litha og Christtian Sølver gift.

Lørdag den 4. marts var felt- og sognepræst Mads Callesen sat stævne i Veteran Caféen for at vie Litha og Christian Sølver. Efter lidt forarbejde og med stor velvilje fra både Mads og Skive Kommunes side, fik vi tilladelse til at gennemføre en lille ceremoni i Caféen (FamilieHuset). Baggrunden for deres ønske var, at de gennem deres brug af Caféen var Litha blevet bekendt med såvel årsager som væremåde hos Christian og samtidig blevet forsikret om, at der stadig er en solid opbakning til veteraner og pårørende. Til stede var udover Mads, Jørn Dahl Vedsted som vidne for Christian og Pia Holm for Litha samt Joan Sloht som hjælper. Efter vielsen var der et glas "bobler". Herefter kunne Christian og Litha Lund Sølver tage hjem og fejre dagen med familien.

HJERTELIGT TILLYKKE TIL BRUDEPARRET

Donation fra Spar Vest Fonden

Den 21. februar 2017 indløb en glædelig nyhed. Direktør Peter Højsgaard, H.D., fra Spar Vest Fonden gav tilsagn om, at vi havde fået tildelt kr. 10.000,- til vort fortsatte arbejd for veteraner og pårørende i Skive og omegn.

Vi vil gerne rette en stor tak for den flotte donation og glæder os til at præsentere jer alle for nogle god aktiviteter i årest løb.

Donation fra Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar I.O.O.F. i Skive.

Medio januar blev formanden kontaktet af Overmester Helle Bonde, der meddelte, at man gerne ville donere et beløb til det frivillige arbejde, Veteran Café Skive gør for veteraner og pårørende fra alle organisationer, der har haft personel udsendt i international tjeneste for Danmark.

Samtidig blev formanden med ledsager inviteret til overrækkelse af donationen, onsdag den 25. januar 2017 i ODD FELLOW Ordensbygning , Frugtparken 5, 7800 Skive.

Spændingen var stor, da vi intet havde fået at vide om størrelse eller om der var andre eller hvor mange Logen ville støtte. Vi blev mødt af Overmesteren og budt velkommen og efter at have hilst på søstre og gæster blev vi inviteret ind i logesalen. Det er et flot lokale, der på trods af at være en nybygning, rummede så meget atmosfære, at man blev helt højtidelig. Efter en kort orientering om logen og dens arbejde blev vi som de første kaldt frem og fik overakt en donation på kr. 5.000,-, en flot og meget velkommen støtte. Herefter blev Den Blå Viol kaldt frem og fik en donation på kr. 10.000,- til det arbejde man gør for alkoholikere og endelig fik Skive Garden en donation på kr. 15.000,- til bl.a. uniformer og regnslag. En meget flot gestus af søstrene, der skaffer midler bl.a. ved afholdelse af den traditionelle Julestue i Skive.

Herefter blev der budt på middag og underholdning af Holstebro Harmonika Orkester, der tog os på en musikalsk rejse genem hele verdenen ligesom vi fik rørt stemmebåndene med et par populære potpourrier af danske sange.

En meget spændende og hyggelig aften tog sin afslutning og formanden kvitterede ved at love og komme og fortælle om det arbejde vi udfører i Caféen.

Stor tak til Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar I.O.O.F i Skive - jeres støtte vil gøre en forskel.

Besøg fra Nibe og Mors på Caféen.

Onsdag den 18. janaur var der varslet besøg af to hold gæster, så det ville blive en spændende aften. Anna Karina Fuglsang Nielsen, kendt fra mange digte om og for soldater, havde varslet ikke blot et besøg sammen med Lars Peter Larsen, begge Nibe, men også en gave i form af et af hendes digte om det at være soldat med PTSD. Digtet er signeret og indrammet, så nu håber vi, at vi kan få lov til at hænge det op.

Jeg citere fra digtet "Once I was a Soldier"

"I'm still fighting - Not to kill anybody - But to survive." Find hele digtet og mange flere på Facebook "Digte - Poems. Anne K F Nielsen". God fornøjelse.

Vi havde også besøg af Thomas og Henrik fra Mors, de var blevet kontaktet af Morsø Kommune, der gerne ville have etableret en Veteran Café på øen. Dette samarbejde er nu godt igang og vore kammerater havde behov for lidt viden omkring opstart og drift, så formanden orienterede så godt han kunne ligesom de fik relevante oplysninger med hjem. Vi ønsker dem alt mulig held og lykke med Caféen og glæder os til et tæt og givtigt samarbejde til gavn for vore veteraner og pårørende.

Det var en aften hvor vi hyggede os og fik også besøg af en kammerat til en af vore veteraner, der ligeledes ahvde været udsendt på Balkan. Han havde taget en god tur for at besøge os, så det var skønt at få en snak med en ny bruger af vores Café.

Tak for en god aften og på gensyn onsdag den 1. februar 2017, kl. 18 - 21.

Vel mødt.

Donation fra Lions Klub Skive

Den 12. januar 2017 modtog vi den glædelige besked om, at Lions Klub Skive have imødekommet vores ansøgning med kr. 10.000,- til foredrag og uddannelse. Det er af afgørende betydning, at vore ledere kan møde de krav vore veteraner og pårørende kan have behov for, så denne støtte er med til at løfte en tung opgave. Vi er allerede i gang med at kigge på kursustilbud og finde de rette ledere til dem.

Vi sender en stor tak fil Lions Klub Skive for den store hjælp og vil fortsætte det etablerede samarbejde omkring salg af Julelotteri til også at omfatte slag af lodder til "Rap om KaP" i august 2017.

Tal for støtten og godt samarbejde i 2016.

Once I was a Soldier

Læs det meget flotte og eftertænksomme digt her.

Klik på billedet for en større visning.

God læsning.

Del siden