Café aften onsdag den 1. februar 2023.

Bents Cafe Bar er åben!

Bents ta-selv-bord med lun leverpostej, pålæg, ost og marmelade blev igen en succes. Det var igen velbesøgt og dejligt at se familie besøg på denne aften også. Snakken går altid lystigt og emnerne er dagligdags. Det giver en god stemning med mulighed for, hvis det er nødvendigt, at tage de mere alvorlige drøftelser i de tilstødende lokaler. Tak for en hyggelig aften til alle.


Del siden

BESØG HOS FRIMURERLOGEN CIRKLEN, SKIVE.

Torsdag den 2. februar mødtes 12 veteraner og pårørende til et besøg hos Sankt Johannes Logen Cirklen i Skive. Besøget var kommet i stand efter en invitation fra Ordførende Mester Anders Luckow, der i december overraskede Caféen med en donation til vort fortsatte arbejde for veteraner og pårørende i Skive.

Det var en spændende mulighed for at høre lidt om det humanitære og sociale arbejde, som logen udfører.

Vi blev budt velkommen i Stamhuset af Anders og 4 logebrødre, og fik en grundig orientering i logens værdigrundlag og hvordan den arbejder og det var med stor forståelse for, at der var visse områder, man ikke kunne komme ind på. Vi fik afmystificeret mange af de gamle fordomme og idéer om, hvad frimureri er for noget, og fik mange gode snakke med de 5 logebrødre, hvoraf nogle var gamle kendinge fra vor tjeneste. Det var også med til, at give en fornemmelse af bredden af hvilke erhverv brødrene repræsenterer, og dermed den styrke, man kan opnå ved denne opbygning. Vi fik hørt lidt om gradssystemet og hvordan man arbejder samt fik forevist insignier og våbenskjold for de, der var gået til Det evige Øst.

Vi fik også lejlighed til at se det lille museum og under kaffen var der en stor spørgelyst. Vi takker for et godt og informativt møde, der fik sat tingene på plads og vi kunne genkende os selv i mange af de værdier, som logen arbejder med. Tak for en god aften.


Flot donation fra Søsterloge Nr. 22 Dronning Dagmar, Odd Fellow.

Den 10. januar 2023 indløb en invitation fra Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar

om, at vi var blevet betænkt med en donation til vores arbejde for veteraner og

pårørende. Vi blev inviteret til at modtage denne ved donationsaften i Ordens

Bygningen onsdag den 25. januar kl. 19.

Christian og Preben deltog i aftenen, der startede med en sang i Ordenslokalet,

hvorefter de 4 modtagere af legater blev kaldt frem. Udover os blev Skive Kirkers

Konfirmationshold, Sind og Blå Kors betænkt med en donation, hvorefter man fik

lejlighed til at fortælle lidt om arbejdet i ens organisation.

Herefter var der inviteret til spisning og foredrag ved pastor emeritus Torben, der

talte over Humor i Kirken, et meget livsbekræftende indlæg, hvor man fik noget

at grine over men også lidt at tænke over.

En fornem aften og der skal her lyde en kæmpe tak til Søsterlogen for igen at

have betænkt vores arbejde med en donation. Preben udtrykte, at det ikke blot

er et skulderklap, men at det betyder enormt meget for både ledere som brugere

med den lokale opbakning til Veteran Caféen og dens veteraner og pårørende.

TAK.


Café aften m/tarteletter.

Onsdag den 18. januar mødtes 30 pårørende og veteraner til årets første

Café aften med spisning. Linda og Jørn havde valgt en klassiker, nemlig

tarteletter m/kylling og asparges.

Der blev gået til fadene og tarteletterne forsvandt som dug for solen - de

smagte himmelsk. Der går rygter om, at en enkelt satte 12 stk til livs, men

det er nok lige i overkanten, men de smagte rigtig godt.

Et enkelt af de fremmødte børn havde ikke fået Julegave, da vedkommende

ikke kunne deltage i Juletræsfesten, så det var lidt af en overraskelse, at der

var en hilsen fra Julemanden.

Efter maden gik snakken lystigt under kaffen og der blev talt om deltagelse i

Royal Run, der finder sted i bl.a. Herning, mandag den 29. maj 2023.

Vi vil forsøge at lave lidt træning for de, der er interesserede i at deltage, men du skal selv gå ind på DIF Soldaterprojekts hjemmesiden og melde dig til. Vi vil så lave samkørsel til Herning, da DIF betaler startgebyr, medalje og T-shirt.

Nærmere tilgår omkring træning og samkørsel.


Stor tak til køkkenteamet for endnu en lækker middag.


Veteranstøtten inviterer til familietræningslejr i Vejen Idrætscenter

OBS!! Tilmelding lukket - alt optaget.

Igen i år inviterer Veteranstøtten veteranfamilier til træningslejr i Vejen Idrætscenter. Du og din familie kan komme med i den sidste weekend i vinterferien, fra fredag d. 17. – til den 19. februar.

Der vil være en række forskellige tilbud som svømning, boldspil, minitennis, padel, styrketræning og flere andre tilbud. Du og din familie vælger selv. Deltag i 3 hyggedage fra fredag kl. 11.00 – søndag kl. 13.00, hvor samværet med din familie og andre veteranfamilier er i højsædet.

  • Børn i alle aldre kan deltage og er meget velkomne. Husk! Det er kun egne børn/samlevers børn, ikke venners eller veninders.
    Deltagelse og ophold er gratis.
  • Tranport sørger I selv for.

I bliver indkvarteret i Danhostel feriehytte eller familieværelser på selve stedet. Overordnet formål med opholdet er, at din familie og dig vil få et dejligt ophold med jeres familie i centrum, væk fra dagligdagens trummerum. Der er plads til samlet 19 veteranfamilier.

Vi ved, at idræt er godt for krop og sjæl og kan bringe mennesker sammen. Vi ser frem til din tilmelding på nedenstående link.

Nye deltagere vil blive prioriteret, gengangere vil komme med såfremt der bliver plads.
Bekræftelse på, om I har fået en plads vil blive sendt ud primo februar.

Tilmelding på:

https://danmarksveteraner.dk/tilmelding/

2022

JULETRÆSFEST, lørdag den 17. december 2022 kl. 13 - 16.

Endelig Juletræsfest igen.

Nu kunne vi endelig holde Juletræsfest igen efter Corona, og så må

10 venner alligevel melde afbud pga. sygdom. Men for de 34 fremmødte voksne og børn blev det en dejlig eftermiddag med en lille orientering om året der var gået og kommende aktiviteter og sang. I år havde vi også den glæde at kunne tildele 2 Børnemedaljer til Liam og Sebastian Sohnemann for deres støtte til forældrene under udsendelse. De blev modtaget af et par stolte knægte og hæderen er så fortjent - Stort TILLYKKE til jer.

Under sodavand, gløgg, kaffe og æbleskiver ankom Julemanden under stor bevågenhed fra børnene. Han skuffede dem ikke og kunne uddele en gave til hvert af de deltagende børn og i tilgift hertil en godtepose, så der var både en spændt og glad stemning i Caféen. Gaven var guldmønter sponsoreret af Guldsmed Østergaard, så der skal nok handles de kommende dage. Tak for støtten. VI tog afsked med Julemanden med en skille-ma-dinge-do sang så vi ser ham nok igen næste år.

Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag for hele familien og børnene fik skabt nye venskaber - vi hørte ikke meget til dem, så de legede fint sammen.

Der var stor tilfredshed med, at vi havde flyttet festen til lørdag, men der var selvfølgelig nogle der var forhindret, men de har en chance for at kigge ind på onsdag, hvor Julemanden har lagt gaver og godteposer til de børn, der blev forhindret lørdag. Vi vil næste år holde festen en lørdag, så pas det ind i jeres trængte kalender i 2023.

Glædelig Jul og Godt Nytår.

Markering af Danmarks Veteraners Mindedag 22 DEC

5 faner og 24 veteraner og pårørende deltog i markeringen af DV Mindedag ved Mindestenen i Skive. Fanerne skabte en flot baggrund for tale og nedlægning af buketter fra DV Thy-Mors-Salling og Veteran Café Skive. Formålet var at mindes de, der havde gjort tjeneste i det fremmede og at skabe rammerne for en hyggelig afslutning på året.

Efter højtideligheden, der blev sluttet af med sidste vers af "Altid frejdig", forlagde man til de lune lokaler i Caféen. Her blev vi mødt af Jørn Madsen og frue, der medbragte Julehjælp til 5 af vore veteranfamilier fra Veteranhjem Midtjylland. Hjælpen er sponsoreret af Veteran Support og Frimurerlogerne i Danmark. Tak for den flotte støtte.

Under frokosten blev 2 børn tildelt Børnemedaljen for deres indsats og Ida og Emil var synlig stolte over hæderen.

Caféen modtog en gave fra Politi Hjemmeværnskompagni Skive - Krabbesholm, nemlig 20 sangbøger, som straks blev indviet med en sang. Tak for gaven.

Under den fortsatte frokost dukkede Julemandens hjælper op, da der var efterladt gaver og godteposer til de børn, der ikke kunne deltage lørdag. De faldt i god jord og vi fortsatte det hyggelige samvær en god tid inden vi tog afsked med ønsket om en Glædelig Jul og et Godt Nytår til alle.

På gensyn den 4. januar 2023

VETERAN MARCH 2022.

Med 49 deltagere på ruterne nåede vi næsten vort mål om 50 i år.

Vi har valgt, at afkorte Familieruten aht.muligheden for at have

klapvogne med og dermed fåhele familien med ud og nyde en tur i

det flotte terræn.

Det gav pote, yngste deltager var knap 1 og ældste godt 70 år.


Vi har koncentreret annoncering omkring SOME, eftervi sidste år

ikke fik respons på en stor annonce udgift, og det har virket.


Næste år vil vi øge opmærksomheden på de civile deltagere, der også

er velkommen på marchen. Hvis vi sammenligner med den stort

anlagte march i Helsingør, er det måske et fattigt resultat, men vi er

tilfredse med en tredobling i år. 21 på Familieruten, 16 på 15 km og 15 på 30 km giver et godt udgangspunkt for 2023, hvor vi, som planlagt i år, flytter til oktober.


Tilbage til turene, der var stort fremmøde fra start og vi fik sendt de friske marchgængere afsted kl. 0900. I løbet af formiddagen dukkede de sidste op og sidste mand i var mål kl 1450. Hurtigste mand på 30 km nåede i mål på

4 timer og 20 min, flot klaret. Geografisk var der også stor opbakning - fra Sønderborg til Nordjylland.

På rastepladsen ved skydebanen fik man tilbudt vand og frugt, som var sponsoreret af Skive Frugt, tak for støtten.


Ved mål fik man overrakt medalje/tal og diplom og man kunne derefter nyde en kop kaffe eller te og man kunne indtage et måltid i "Kuffen" og få en snak om dagens oplevelser og en snak med "Kufmutter" og "Kuffatter". En stor tak til Tove og Hans Jørgen for deres store støtte til arrangementet og muligheden for at lave start/mål i det nyrenoverede KFUM Soldaterhjem, der sidste lørdag fejrede 50 års jubilæum.

Tak til lederne i Veteran café Skive for indsatsen og Veteran Support for samarbejdet omkring marchen.

VI ses i oktober 2023.


Vi samarbejder med Danmarks Veteraner, men det kræver ikke medlemskab at bruge Caféen.

 "Veteraner støtter Veteraner"

Veteraner og pårørende i Skive har etableret et fristed for alle veteraner og pårørende i Familiehuset, hvor du kan komme og få en kop kaffe, te eller en vand og en uforpligtigende snak med andre veteraner og pårørende om dine oplevelser og evt. problemer.

Så er du ambulancemand, brandmand, Falckmand, frivillig i Hjemmeværn, Beredskabs-korpset, Røde Kors, læge, nødhjælpschauffør, pilot, politimand, præst,  pårørende, soldat, sømand, sygeplejerske der har været udsendt i international tjeneste, så er du velkommen.

Vel Mødt

Hver onsdag i ulige uger

kl. 18 - 21

i FamilieHuset, Asylgade 4,

7800 Skive.