Juletræsfest den 16. december 2015

Så oprandt tiden for vor første Juletræsfest, så ledelsen var meget spændt hvordan det ville blive modtaget. Vi kan kun sige, at det faldt i god jord idet 27 havde tilmeldt sig og der var afbud fra en veteran og hans 2 piger pga. fødselsdag, så det var flot. Vi mødtes kl. 1700 og efter lidt orienteringer blev der serveret gløgg og æbleskiver, sodavand samt kaffe og the. Vi hyggede os en lille times tid med dette, hvorefter vi gik over til at spille banko om de mange flotte sponsorerede gaver. Det blev til 5 spil med gevinst til 2 rækker og 2 plader pr. spil. Preben blev opråber og efter en times tid var alle gaver uddelt og man havde hygget sig med kaffe, småkager, juleknas og godteposer til børnene. Efter en kort pause gik vi over til den obligatoriske dans omkring juletræet og der blev gået til sagen med humør og sang.

Det var en hyggelig aften med en rigtig god stemning og vi ser frem til næste jul, hvor vi forventer endnu flere deltagere, da der bliver ved at komme nye veteraner og pårørende til Caféen.

Da der kun var 3 tilmeldte til Nytårsfesten, valgte man at aflyse denne, så vi ses igen onsdag den 6. januar 2016 kl 17 - 20. Vel Mødt.

Lederne ønske alle en rigtig GLÆDELIG JUL samt et GODT og LYKKEBRINGENDE 2016.

Udflugt til Aalborg

Lørdag den 21. november mødtes 21 veteraner/pårørende op på Møllegården, hvor vi startede med morgenkaffe og rundstykker. Desværre gjorde sygdom indhug på deltagerantallet, men kl. 0900 gik turen mod Aalborg.

1. stop var Forsvars- og Garnisonsmuseet, der er etableret i den gamle tyske vandflyver base 50 m. fra Limfjorden. Udover bunkers, hangar fra krigens tid var der bygget en hal til køretøjer. Formanden, oberst Flemming Larsen bød velkommen og orienterede om udstilling og historie inden vi tog fat på udforskningen. Spektret i udstillingerne strakte sig fra 1848 og frem til i dag og man havde utroligt meget materiel og uniformer fra perioden. En nyhed var den fritlagte kommando bunker, hvor der var etableret forskellige udstillinger om basen under krigen og lige efter, hvor den fungerede som flygtningelejr. Vi sluttede af med, at de unge piger fik den første smag på livet som pilot idet Flemming tog dem ud på en flyvetur og de modtog alle tre diplomer for bedriften. Om det var Simone eller Peters 2 piger der var mest stolte - det var svært at afgøre.

Herefter kørte vi til Veteranhjem Aalborg hvor medlem af bestyrelsen, Gert Bøjer Jensen tog imod og over en kop varm kaffe orienterede om drift og tanker bag hjemmets funktion. Den daglige leder, Stig, bød så på frokost - rigtig soldatermad - kartoffelsalat, pølser og frikadeller med diverse tilbehør. Vi sluttede besøget af med at tildele hjemmet vor påskønnelse af deres store arbejde for veteraner og pårørende samt en lækker frokost. Nordjyder er et særligt folkefærd - inden vi tog endelig afsked, var påskønnelsen hængt op på væggen. En stor tak til Veteranhjem Aalborg og Flemming, Gert og Stig for en herlig dag.

Vi sluttede besøget på Museet "Springeren" - det maritime museum i Aalborg. Hovedattraktionen er u-båden "Springeren" af Delfin-klassen men hele museet er en enestående fortælling om dansk søfart, et besøg værd.

Så gik turen hjemad og vi tog afsked efter en dejlig og spændende dag med Veteran Café Skive. Tak for turen.

Husk! Næste Café aften den 2. december og tilmelding til Juletræsfest og Nytårsfest, jf. opslagene.

Foredrag med Christian Ring

Onsdag den 18. november var der i samarbejde med DBB Thy-Mors-Salling og KSO indbudt til Pizzaaften med foredrag ved Christian Ring. Der mødte 50 veteraner og pårørende frem til arrangementet, hvilket var max aht. lokalet. Oveni kom et par veteraner forbi da de lige ville se stedet og hilsen på.

Preben rettede i sin velkomst en særlig tak til alle de, der ikke havde været her før, til dem der havde trodset afstanden og en særlig velkomst til Christian Ring, Kalundborg, der var aftenens foredragsholder.

Kommende arrangementer blev omtalt og du kan finde dem under "Opslag", nemlig Juletræsfest og Nytårsfest. Herefter blev der budt på pizza og en øl/vand og der var almindelig enighed om, at det var de ikk' så ringe til, at lave i køkkenet.

Efter en kort pause blev Christian introduceret og han fortalte levende om sine egne oplevelser og erfaringer gennem såvel tjenesten som sit frivillige arbejde for veteraner. Dette omfatter bl.a. kamp for ændring af "6 mdr."-reglen tildeling af Forsvarets medalje for sårede, der nu kan tildeles alle, der har fåer stillet diagnosen PTSD og tilkendt en méngrad af Arbejdsskade Styrelsen. Christian har også været med til at starte projektet "Veteraner i skoven" op og lavet flere ture for veteraner.

En spændende historie og der var mange interesserede spørgsmål til Christian. Efter en stor applaus til Christian overrakte Preben ham en lille gave, som han kunne nyde i en stille stund.

Herefter var der  mulighed for over kaffen, at få en sludder med gamle kammerater og nye bekendtskaber.

Tusind tak til Christian for et spændende og godt foredrag og tak til alle der mødte op og fik en hyggelig aften på Veteran Café Skive.

VEL MØDT næste gang den 2. . december 2015 kl. 17 - 20.

Veteran Café Skive tildelt donation fra BEVDEL/KFOR 33A

Onsdag den 11. november blev jeg kontaktet af Ingeniørregimentet, der bad mig komme og orientere om Veteran Café Skive ved deres pårørendearrangement for den hjemkomne Bevogtningsdeling KFOR 33A (BEVDEL/KFOR 33A).

Jeg skulle være der ca. 1730 hvilket passede fint, da jeg havde et bestyrelsesmøde kl. 1900. Arrangementet var godt i gang og Lars Kaastrup Olesen, KSO, var i gang med at berette om deres tilbud. Efter dette var der lidt rokering af talerækkerne, så DF for BEVDEL fik ordet. Han berettede lidt om udsendelsen, herunder afholdelse af den traditionsrige DANCON march, der havde givet et pænt overskud og sædvanen tro ville man benytte dette til gode formål.

Han sluttede af med, at kalde Simone Bech fra Foreningen ”Respekt - Vi tænker på dig” frem og overrakte hende 1.000 Euro med flg. motivering:

Respekt - Vi tænker på dig:
Vi har igennem vores deployering til Kosovo nydt godt af Simones støtte i form af pakker med spil og godter.
Tanken bag donationen til Simone går på at kunne støtte op omkring andre missionsområder igennem Simone.
En frivillig indsats som Simones er noget vi som soldater klart bør støtte op omkring.

Herefter blev jeg til min store overraskelse også kaldt frem på vegne af Veteran Café Skive og fik overrakt 4.000 Euro med flg. motivering

Veterancaféen Skive:
Vi har valgt at donere til Veterancaféen Skive, da vi gerne vil støtte op omkring vores veteraner i nærområdet – og øjner hermed en gylden mulighed ifm. åbningen af caféen i efteråret 2015.
Skive er en garnisonsby, og hermed bør også følge en form for støtte omkring de af vores kollegaer der har brug for det – vi finder det prisværdigt at du, Preben, har taget initiativet til at starte et sådant projekt.
Vi håber på, med denne donation, at kunne gøre en forskel for veterancaféens beståelse i Skive, samt herigennem at kunne støtte op omkring de af vores kollegaer, der vælger at gøre brug af tilbuddet.

Dette er den største anerkendelse af det frivillige arbejde man kan tænke sig og jeg takkede rørt på Caféens vegne og lovede, at vi ville forsætte vort arbejde i mange år fremover.

Der skal her lyde en kæmpe tak til veteranerne fra BEVDEL KFOR 33A fra hele ledelsen for den fornemme anerkendelse.

Under arrangementet var der medaljeoverrækkelse og regimentschef oberst Christian Arildsen tildelte alle soldaterne NATO medalje og Forsvarets Medalje for International Tjeneste. Derudover blev alle børn tildelt Familienetværkets Børnemedalje.

Stort Tillykke med udmærkelserne og TAK for jeres indsats, både veteraner og pårørende.

VEL MØDT til alle veteraner og pårørende på Møllegården, Møllegade 5, Skive.

Del siden