Borgmester Peder Christian Kirkegaard holder indvielsestale ved Mindestenen den 24.10.2020.